‘Eiges en saam’ voor een gezonde regio Rivierenland

22 september 2022

065Rd Rvb Bosboom Hendriks

​Wat is het antwoord op het Integraal Zorgakkoord voor de regio Rivierenland, en eigenlijk voor heel Nederland? Als je het Wendy Bosboom, lid Raad van Bestuur Ziekenhuis Rivierenland, vraagt is dat: zelf en met elkaar. Of in het Betuws 'eiges' en 'saam'. Want het is een grote maatschappelijke uitdaging om een betaalbaar solidair zorgstelsel te behouden. Er moet iets veranderen. Volgens Bosboom: “Bewoners van de regio moeten beter voor zichzelf en elkaar gaan zorgen, met de hulp van zorgorganisaties in de regio."

Stelsel onder druk

Nederland krijgt steeds meer oudere burgers, die juist in hun laatste jaren meer zorg nodig hebben. Daar zijn meer zorgmedewerkers voor nodig. Maar die zijn er niet. Want ook in andere belangrijke branches, zoals onderwijs, vervoer en bij de politie is personeel nodig. In regio Rivierenland speelt daarbij dat veel inwoners zwaar fysiek werk doen. Mensen gaan later dan gemiddeld naar een arts gaan. Vaker dan elders is er sprake van laaggeletterdheid en lagere gezondheidsvaardigheden. Marc Hendriks, voorzitter Raad van Bestuur Ziekenhuis Rivierenland, vat het samen: “Het wringt aan alle kanten en het moet echt anders. Het Integraal Zorgakkoord is een duidelijk antwoord op die grote maatschappelijk opgave: het overeind houden van ons solidaire, sociale zorgstelsel: gelijke, betaalbare en goede zorg voor iedereen! In 'hoe dat moet, zit echt een uitdaging".

Zelfredzaam en elkaar helpen

Bosboom en Hendriks zijn ervan overtuigd: zorgorganisaties moeten veel meer vanuit positieve gezondheid naar bewoners en patiënten kijken. Positieve gezondheid is kijken naar wat werkelijk het probleem is. Gaat het om een medische zorgvraag of spelen er andere vragen? Wat wil een patiënt zelf, wat kan hij zelf en waar is hulp bij nodig? Marc Hendriks: “Wij moeten mensen leren om aan hun eigen gezondheid en zelfredzaamheid te werken en te zorgen dat hun omgeving daarbij kan helpen. We zeggen wel eens 'it takes a village to raise a child'. Dit geldt ook voor gezond en zelfredzaam ouder worden. De gemeenschap is nodig om ons solidaire stelsel, een groot goed, overeind te houden. Ook van zorgorganisaties vraagt dit de overtuiging om samen te werken."

Familieparticipatie

Een concreet voorbeeld: als mensen in het ziekenhuis komen nemen de professionals alle zorg over. Het aan- en afdoen van een steunkous, het geven van medicatie of het verwisselen van een urinekatheterzak, noem maar op. Waarom? Simpelweg omdat we dit gewend zijn en soms ook omdat dit volgens de regels moet. Het zijn allemaal handelingen die patiënten thuis zelfstandig al doen of zouden kunnen doen of met wat hulp van hun naasten. Wendy Bosboom: “Allereerst moeten er minder onnodige regels komen. Daarnaast ligt er een enorm potentieel bij mensen en hun naasten zelf. Het is onze taak om hen zo zelfstandig mogelijk te maken. Bijvoorbeeld door familie en naasten in het ziekenhuis al meer te betrekken. Zodat naar huis gaan eerder kan omdat het vertrouwder voelt en is. En aanvullend hierop samen met andere zorgorganisaties, zoals de thuiszorg dat al wil, een trainingscentrum op te richten. Waar we mensen vaardigheden leren en kennis bieden om gezond en zelfredzaam te blijven. En als het uiteindelijk niet zelf lukt, dan zijn er de professionals en de zorgorganisaties, zoals het ziekenhuis. Voor de juiste en passende zorg, eiges en saam."

Alle nieuws items(https://ziekenhuisrivierenland.nl/nieuws/)