Geeft u toestemming voor het uitwisselen van uw gegevens?

8 december 2021

Mijnzr Rad0365

Voor goede en veilige zorg is het belangrijk dat uw zorgverleners altijd over uw actuele medische gegevens beschikken. Het kan voorkomen dat u te maken krijgt met een zorgverlener van een andere zorginstelling bij wie u niet eerder onder behandeling bent geweest. Deze kan niet zomaar uw medische gegevens inzien. Dat mag alleen met uw toestemming. Voor uw veiligheid is het daarom van belang om vast te leggen of u hiervoor toestemming geeft. 

Wanneer is toestemming nodig?

Het geven van toestemming is van belang als u bij een zorgverlener komt die u niet kent. Bijvoorbeeld de waarnemend huisarts op de huisartsenpost, een arts op de Spoedeisende Hulp van een ander ziekenhuis, een apotheker buiten uw woonplaats of een specialist in een ander ziekenhuis voor een second opinion. Dan is het belangrijk dat deze zorgverlener uw medische gegevens kan bekijken. Ook ’s avonds, in het weekend en bij spoedgevallen. Want met de juiste informatie over uw gezondheid kan hij of zij u de juiste zorg geven: snel, goed en veilig.

Bezoekt u een zorgverlener in Ziekenhuis Rivierenland? Dan mag deze uw gegevens alléén bekijken als dat nodig is om u snel, goed en veilig te kunnen helpen. Hiervoor hoeft u niet apart toestemming te geven. De inzage is ook toegestaan voor andere zorgverleners in het ziekenhuis die bij uw behandeling betrokken zijn, zoals de apotheker of fysiotherapeut.

Krijgt u een verwijzing naar een andere zorgverlener, buiten het ziekenhuis? Ook dan hoeft u niet apart toestemming te geven voor het delen van uw medische gegevens. Zorgverzekeraars, bedrijfsartsen en werkgevers kunnen uw gegevens niet inzien.

Waarvoor wordt uw toestemming gevraagd?

Bij het uitwisselen van medische gegevens gaat het om persoonlijke informatie. Daarom is het noodzakelijk dat u goed weet waar u toestemming voor geeft. Het gaat om:

  • Het elektronisch beschikbaar stellen van uw medische gegevens voor het raadplegen voor of uitwisselen met andere zorgverleners.
  • Toestemming om benaderd te worden voor tevredenheidsonderzoeken. Dit verplicht u niet om deel te nemen aan het onderzoek.

Hoe geeft u toestemming voor het delen van uw gegevens?

U kunt uw keuze vastleggen in het patiëntenportaal MijnZR. Uw keuze wordt dan vastgelegd in uw elektronisch patiëntendossier. Alleen zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn, kunnen uw dossier inzien.

  • Ga naar het patiëntenportaal via www.mijnzr.nl(https://rivierenlandprodpwa.azurewebsites.net/home-page/afdelingen/gebruikt-u-mijnzr-al) via 
  • Log in met uw DigiD
  • U ziet in MijnZR op de startpagina Mijn Toestemmingen staan. U kunt hier uw toestemming registreren.

Het is ook mogelijk uw toestemming te registreren tijdens een bezoek aan ons ziekenhuis. Dit doet u, bij voorkeur, op de aanmeldzuil in de hal. Of geef het door aan de (poli)kliniek waar u onder behandeling bent. U kunt dit persoonlijk doorgeven aan de polikliniekassistente, de verpleegkundige of uw behandelend arts.

Heeft u nog geen keuze gemaakt? Of wilt u erover nadenken? Dan vult u niets in. U krijgt bij een volgend bezoek dan opnieuw de vraag voorgelegd bij het aanmelden voor uw bezoek.

Uw medische gegevens zijn uw eigendom. Wij gaan daarom heel zorgvuldig met uw gegevens om. Het delen van de gegevens gebeurt elektronisch en op een veilige manier.

Als u gebruik maakt van MijnZR, kunt u onder “Mijn gegevens - Toestemmingen” zien voor welke gegevensuitwisseling u toestemming hebt gegeven. In MijnZR kunt u uw toestemming voor onderdelen of in z’n geheel intrekken. U kunt ook uw zorgverlener in ons ziekenhuis vragen om uw toestemming in te trekken.

Wat betekent het als u geen toestemming geeft?

Als u geen toestemming geeft, kunnen zorgverleners uit andere organisaties die u behandelen uw gegevens niet inzien. Ook niet in noodsituaties. Daardoor kan de zorg vertraging oplopen en kunt u hiervan nadelen ondervinden.

Meer informatie:

www.ziekenhuisrivierenland.nl/mijnzr/veelgestelde-vragen#toestemming(https://rivierenlandprodpwa.azurewebsites.net/shared-content/veelgestelde-vragen)

Staat het antwoord op uw vraag er niet op, dan kunt u uw vraag via het formulier stellen.

Heeft u vragen over het delen van informatie, bespreek ze dan met uw arts/ zorgverlener. Heeft u een algemene vraag over dit onderwerp, mail dan naar de functionaris gegevensbescherming via fg@zrt.nl(https://ziekenhuisrivierenland.nlmailto:fg@zrt.nl)

Alle nieuws items(https://ziekenhuisrivierenland.nl/nieuws/)