Hulp bij stoppen met roken voor zwangeren of wensouders

15 maart 2023

Pm0434 Verwijskaart Rookvrije Ouders Versie 2022 1

Ben je zwanger of heb je een kinderwens, dan weet je waarschijnlijk dat het beter voor jezelf en voor je kind is om te stoppen met roken. Veel mensen kiezen ervoor om dit op eigen kracht te doen, maar zwangeren of (wens)ouders, en ook vaders, die ervoor openstaan kunnen hiervoor kosteloos hulp krijgen via het Vrouw & Kind Centrum van Ziekenhuis Rivierenland. Want extra hulp vergroot je kans op het volledig stoppen met roken.

Al tijdens de intake of het eerste consult op de polikliniek Gynaecologie vraagt de gynaecoloog of je rookt. Is het antwoord ja, dan volgt het dringende advies om daar zo snel mogelijk mee te stoppen. Want stoppen met roken voor, tijdens en na de zwangerschap is uiteindelijk het allerbeste voor moeder en kind. Je verkleint de kans op een miskraam, vroeggeboorte of wiegendood en het zorgt ervoor dat je kind veilig en gezond (in je buik) kan groeien.

Stok achter de deur

De gynaecologen van het Vrouw & Kind Centrum van Ziekenhuis Rivierenland bespreken de risico’s van roken altijd met hun patiënten. De motivatie is er vaak wel, maar veel mensen vinden het lastig om te stoppen met roken. Daarom is het fijn om een stok achter de deur te hebben. Als Vrouw & Kind Centrum werken we daarom sinds kort samen met het Trimbos Instituut. Met hun programma ‘Rookvrije Ouders’ bieden ze laagdrempelige stoppen-met-roken coaching aan zwangeren en (wens)ouders. Is er interesse in coaching, dan vult de gynaecoloog ter plekke het intakeformulier in. Een van de coaches van het Trimbos Instituut neemt vervolgens binnen een week rechtstreeks contact op met de ouder(s).

Stoppen met roken coaching

Het eerste gesprek is een kennismakingsgesprek. Heb je een goed gevoel bij je coach? Dan maak je samen vervolgafspraken. In totaal omvat het programma 6 telefonische coachingsessies, waarin de stoppen-met-roken coaches tips en adviezen geven en een luisterend oor bieden. De gesprekken vinden plaats wanneer het jou uitkomt. De meeste zorgverzekeringen vergoeden 1x per jaar ondersteuning bij een stoppen-met-roken poging. Daar vallen ook de coaches van het Trimbos Instituut onder.

Meer informatie over ‘Rookvrije Ouders’? Bekijk de website van het Trimbos Instituut: Rookvrije Ouders - hulp bij stoppen met roken - Ik stop nu(https://www.ikstopnu.nl/rookvrijeouders)

 

Alle nieuws items(https://ziekenhuisrivierenland.nl/nieuws/)