Meer aandacht nodig voor gezonde slaap

18 maart 2022

Img 0202

‘Het klokje rond’ slapen hoeft echt niet, maar uit cijfers blijkt dat één op de vijf mensen last heeft van slaapproblemen. Vandaag, op de internationale dag van de slaap, publiceert het slaapcentrum van Ziekenhuis Rivierenland daarom 12 tips voor gezond slapen.

Evelien Braam, longarts en somnoloog (slaapexpert): “Als je erin slaagt om een slaapprobleem goed te behandelen lever je een enorme bijdrage aan de gezondheid van iemand. Wat mij betreft zou in de gezondheidszorg meer aandacht voor slaap op zijn plaats zijn. Je verbetert niet alleen geheugen, concentratie en reactievermogen maar een goede slaap heeft ook effect op je afweer en bijvoorbeeld je gewicht.”

 

Wat zijn slaapproblemen?

Goed slapen en overdag uitgerust zijn. Het lijkt vanzelfsprekend. Toch hebben veel mensen slaapproblemen. Een paar nachten slecht slapen is echter nog geen slaapstoornis. Hiervan spreek je als de slaapproblemen minstens drie keer per week optreden, gedurende minimaal drie maanden. Bovendien moet er sprake zijn van het ervaren van daadwerkelijke beperkingen in het dagelijks leven, zoals vermoeidheid, concentratieproblemen, prikkelbaarheid of lichamelijke klachten.

 

Grote gevolgen

Chronische slaapproblemen kunnen grote gevolgen hebben voor het dagelijks leven en ook voor het functioneren op het werk. Mensen maken sneller fouten of melden zich ziek met lichame­lijke of psychische klachten. Als je in de auto (of bus of vracht­wagen) problemen hebt met concentreren of zelfs in slaap valt achter het stuur, is dat levensgevaarlijk. Slaapstoornissen hebben daardoor ook maatschappelijke gevolgen.

 

Aanpak slaapcentrum

Vaak is er iets te doen aan slaapproblemen. In het slaapcentrum staat een gespecialiseerd team klaar waarin zorgprofessionals van verschillende vakgroepen samenwerken bij de aanpak van slaapproblemen. Eén van hen is Nicole Wijnberg, neuroloog en somnoloog: “De slaapgeneeskunde zit eigenlijk niet als aparte discipline in de artsenopleiding. Patiënten met slaapproblemen komen meestal binnen bij neurologie of longgeneeskunde, maar dat kan ook KNO zijn. In ons ziekenhuis werken we met de betrokken disciplines nauw samen en bespreken we met elkaar alle binnengekomen verwijzingen. We bieden met het slaapcentrum één ingang, waarbij we snelle en efficiënte zorg kunnen bieden en duidelijkheid naar verwijzer en patiënt.’’

De samenwerkende vakgroepen zijn Neurologie, Longgeneeskunde, KNO, MKA en Medische Psychologie.

Meer informatie over ons slaapcentrum? Klik hier(https://rivierenlandprodpwa.azurewebsites.net/home-page/afdelingen/slaapcentrum)

 

Alle nieuws items(https://ziekenhuisrivierenland.nl/nieuws/)