Meer aandacht voor de patiënt dankzij stroke overleg

10 mei 2022

Martine En Ester

Sinds vorig jaar vindt er dagelijks een stroke overleg plaats voor patiënten die een beroerte hebben gehad. Ergotherapeut Ester Wijers kwam met dit plan en heeft samen met fysiotherapeut Martine van der Laan het stroke overleg opgezet in het ziekenhuis. Ester is erg trots op de goed lopende samenwerking tussen de neurologen, arts assistenten, logopedisten, fysiotherapeuten, ergotherapeuten en stroke verpleegkundigen. “Samen hebben we meer aandacht voor de patiënt en komen we tot de beste zorg.”

Bij een beroerte kom je op de stroke unit terecht

Bij een beroerte (ook wel stroke genoemd) is een bloedvat in de hersenen afgesloten of kapot. Hierdoor werkt een deel van de hersencellen opeens niet meer goed. Mensen die een beroerte hebben krijgen klachten zoals een verlamde arm en/of been, een scheve mond of hebben moeite met praten. Ook kunnen er verandering zijn binnen het cognitief functioneren, denk hierbij aan het geheugen of taalgebruik. Patiënten met een beroerte komen op de stroke unit van Ziekenhuis Rivierenland terecht. Hier worden ze de eerste 48 uur de hele tijd in de gaten gehouden via een monitor en door verpleegkundigen.

 

Het gezamenlijke overleg geeft de patiënt rust

Tijdens het dagelijks stroke overleg worden alle nieuw opgenomen stroke patiënten besproken door de arts assistent, logopedist, fysiotherapeut, ergotherapeut en stroke verpleegkundige. Het is een kort overleg om samen te kijken hoe het met de patiënt gaat. Bevindingen worden gedeeld en er wordt snel besloten wat de patiënt nodig heeft en hoe het behandelplan eruit gaat zien. Patiënten op de stroke unit zijn over het algemeen snel vermoeid. Vanwege de betere afstemming en verdeling van therapie heeft de patiënt één keer per dag een contactmoment met alle zorgverleners. Dit zorgt voor voldoende rustmomenten voor de patiënt.

Voorheen werden stroke patiënten één keer per week uitgebreid besproken in een gezamenlijk overleg. Nu het overleg dagelijks plaats vindt, krijgt de patiënt meer aandacht en beter afgestemde zorg.

 

Na opname wordt er betere nazorg geregeld

“Als ergotherapeut onderzoeken wij bij stroke patiënten onder andere de veiligheid en zelfstandigheid van het handelen. Denk hierbij aan alledaagse handelingen zoals aankleden, koken en het gebruik van de computer. Bij een beroerte kan het zijn dat een patiënt alledaagse handelingen niet meer zelfstandig en veilig kan uitvoeren. Door dit samen met de andere specialismes te bepalen kunnen we voor de patiënt bij het ontslag betere nazorg regelen. Patiënten gaan revalideren in een revalidatiecentrum of verpleeghuis, naar huis met bijvoorbeeld thuiszorg of extra hulp van familie of komen bij ons terug voor poliklinische revalidatie”, vertelt ergotherapeut Ester Wijers.

Fysiotherapeut Martine van der Laan en ergotherapeut Ester Wijers nemen dagelijks deel aan het stroke overleg.

Alle nieuws items(https://rivierenlandprodpwa.azurewebsites.net/home-page/nieuws)