Nieuw digitaal onderzoek om kinderen met spraakproblemen beter te behandelen

22 februari 2023

Articulatie Onderzoek Fb

In plaats van ‘kat’, ‘tat’ zeggen; dit komt vaak voor bij kinderen met spraakproblemen. Een spraakprobleem bij een kind kan verschillende oorzaken hebben. Het kan bijvoorbeeld misgaan in de aansturing van de spieren. De onderliggende oorzaken zijn soms lastig te bepalen. Onze afdeling Logopedie gebruikt daarom sinds kort het Computer Articulatie Instrument (CAI). Dit digitale onderzoek helpt bij het vinden van de oorzaken van spraakproblemen waardoor er een meer gerichte en effectieve behandeling mogelijk is.

Het digitale onderzoek bestaat uit verschillende onderdelen. Sommige onderdelen worden ondersteund met plaatjes op de computer. Alle woorden en klanken die het kind uitspreekt, worden opgenomen met behulp van een microfoon. Vervolgens maakt de logopedist hier een analyse van, waardoor de onderliggende oorzaak van het spraakprobleem duidelijk wordt. Logopedist Mirjam Otters vertelt: ‘Het onderzoek zetten we in bij kinderen tussen de 2 en 6 jaar oud. We gebruiken het onderzoek niet alleen voor kinderen die bij ons in behandeling zijn. Ook kinderen van een behandelend logopedist uit de regio mogen bij ons langskomen. Met het onderzoek kunnen we behandeldoelen preciezer opstellen waardoor we vaak sneller een goed resultaat bereiken. Kinderen gaan interactief en digitaal met de computer aan de slag. Dit onderzoek is voor hen dus ook ontzettend leuk.’

Alle nieuws items (https://rivierenlandprodpwa.azurewebsites.net/home-page/nieuws)