Nieuwe manier van aanmelden in Ziekenhuis Rivierenland

3 februari 2023

Nieuwsbericht Online Aanmelden 060223

Vanaf maandag 6 februari 2023 verandert het aanmelden voor een afspraak in Ziekenhuis Rivierenland. U kunt zichzelf vanaf die dag 24 uur voor uw afspraak online aanmelden. Ook in het ziekenhuis zijn er een aantal veranderingen. U scant voortaan uw dagticket na aankomst bij uw polikliniek bij een kleine zuil. U hoeft zich in de meeste gevallen niet meer te melden bij een polikliniekmedewerker. Daarnaast zijn de routenummers veranderd, is de bewegwijzering vervangen én zijn er nieuwe informatiebalies waar u terecht kunt met eventuele vragen.  

De wijzigingen zijn een onderdeel van een nieuwe manier van werken voor de polikliniekmedewerkers. Dit heeft als voordeel voor u dat u minder tijd in het ziekenhuis nodig heeft voor uw aanmelding. Voor onze medewerkers is deze nieuwe werkwijze efficiënter waardoor zij minder werkdruk ervaren. Wat verandert er voor u?

Online aanmelden

U kunt zich voortaan 24 uur voor uw afspraak, online aanmelden via MijnZR. Log hiervoor in met uw DIgiD via de website van Ziekenhuis Rivierenland. Na het doorlopen van de vragen is uw aanmelding compleet en ontvangt u uw dagticket via e-mail. Neem dit bericht geprint of op uw telefoon mee naar het ziekenhuis. U hoeft zich in het ziekenhuis niet meer aan te melden bij de aanmeldzuilen in de centrale hal maar gaat direct door naar de locatie waar uw afspraak is, de route staat vermeld op uw dagticket. Daar aangekomen scant u de QR-code op uw dagticket bij een nieuwe kleine zuil. Op het scherm van deze zuil leest u in welke wachtkamer u kunt plaatsnemen. U wordt daar opgehaald.  

Let op: Heeft u een afspraak bij de polikliniek Dermatologie, Pre-operatieve Screening, Pijnbestrijding, Geriatrie of Medische psychologie? Meldt u zich dan aan bij de balie van deze polikliniek.

Aanmelden in de centrale hal

Naast het online aanmelden kunt u zich ook op de gebruikelijke manier aanmelden bij de aanmeldzuilen in de centrale hal. Neemt u hiervoor uw legitimatiebewijs mee en doorloop de stappen bij deze zuil. U ontvangt na het aanmelden een dagticket waarop u leest welke route u moet volgen. Aan het einde van uw route scant u de QR-code van uw dagticket bij een nieuwe kleine zuil. Op het scherm van deze zuil leest u in welke wachtkamer u kunt plaatsnemen. U wordt daar opgehaald. 

Informatiebalies, nieuwe routenummers en bewegwijzering

U zult bij het aanmelden bij de kleine zuilen geen polikliniekmedewerker treffen. Heeft u een vraag? Stelt u deze aan een van onze vrijwilligers of aan een medewerker van de informatiebalie. Door deze nieuwe manier van aanmelden zijn de routenummers gewijzigd. Een mooi moment om de borden met hierop de routenummers te vernieuwen. De nieuwe borden tonen frisser en moderner en hebben een groter lettertype waardoor deze nog beter leesbaar zijn. 

Aanmelden in de Barbarapolikliniek

Heeft u een afspraak bij de Barbarapolikliniek? Ook hiervoor kunt u zich online aanmelden of u meldt zich aan bij de aanmeldzuil op deze locatie. Meldt u zich in beide gevallen bij binnenkomst eerst bij de receptie/informatiebalie.

Hulp nodig?

Wilt u zich in de toekomst online aanmelden voor uw afspraak maar heeft u nog geen toegang tot MijnZR? De vrijwilligers van het Digi-Taal Servicepunt(https://rivierenlandprodpwa.azurewebsites.net/home-page/bezoek-en-opname/digi-taal-servicepunt) helpen u hier graag bij. U vindt het Digi-Taal Servicepunt naast de hoofdingang in de centrale hal.

Alle nieuws items(https://ziekenhuisrivierenland.nl/nieuws/)