Nieuwe ontwikkeling op het gebied van PICC-lijnen

20 december 2021

Picc Lijnen

Helen, laborant in ons ziekenhuis, hoefde niet lang na te denken toen haar gevraagd werd of ze PICC-lijnen wilde gaan zetten. (PICC staat voor Perifeer Ingebrachte Centraal Veneuze Catheter). Deze handeling werd in het verleden altijd door radiologen verricht, maar dankzij een mooie ontwikkeling is het nu ook voor Helen en collega-laborant Monique mogelijk om dit te doen. Maar waarom is het zo’n mooie ontwikkeling en wat is het voordeel voor patiënten?

Veel patiënten krijgen met een PICC-lijn te maken, bijvoorbeeld voor toediening van chemotherapie, voeding of voor bloedafname. Het belangrijkste doel van zo’n PICC-lijn is het langdurig en/of regelmatig toegang tot de bloedbaan hebben. Zulke behandelingen vond eerder vaak volledig in het ziekenhuis plaats, maar met een PICC-lijn kunnen patiënten een behandeling thuis voortzetten. Doordat laboranten de lijnen nu ook kunnen zetten komen patiënten ook sneller aan de beurt.

Daarnaast is het voor de laboranten ook een mooie extra uitdaging in hun werk. “We zagen in de laatste jaren al veel mogelijkheden op het gebied van het vergroten van de zelfstandigheid van onze laboranten. Dit is weer een extra stap in de goede richting. En; “hiermee ontlasten we ook radiologen die onder andere te maken hebben met een steeds grotere vraag naar echo’s,” aldus Kyra, de praktijkbegeleider van dit traject.

Voordat Helen en Monique konden starten met het zelfstandig plaatsen van deze lijnen hebben ze een cursus gevolgd en praktijkervaring opgedaan onder supervisie van een radioloog. Deze geslaagde fase is nu afgerond en Helen heeft de eerste lijnen inmiddels gezet. Helen: “Ik ben blij dat ik hier mee kon beginnen. Tot nu toe verloopt het allemaal goed en in de toekomst zullen er wellicht nog meer collega’s volgen.”

 

Alle nieuws items(https://ziekenhuisrivierenland.nl/nieuws/)