Ouders met te vroeg geboren baby eerder naar huis dankzij sondevoeding

29 oktober 2021

Fb En Linkedin Bericht Foto

Sinds een jaar biedt Ziekenhuis Rivierenland ‘Vervroegd Ontslag met Sondevoeding (VOS)’ aan. Dit houdt in dat ouders met hun kind naar huis kunnen om daar de sondevoeding voort te zetten. De prematuren, te vroeg geboren kindjes, krijgen dan via een slangetje in de neus voeding toegediend.

“Vervroegd ontslag met sondevoeding biedt ouders een groot voordeel. Ze kunnen dan namelijk gewoon thuis zijn wat voor de hechting van het gezin ten goede komt. Daarnaast geeft het ook veel meer rust omdat ze niet meer in het ziekenhuis hoeven te zijn”, vertelt Wendy Dams. Zij is kinderverpleegkundige in ons ziekenhuis en houdt zich bezig met VOS.

Criteria voor vervroegd ontslag

Er zijn verschillende criteria waaraan kinderen moeten voldoen om voor deze optie in aanmerking te komen. Bijvoorbeeld een bepaald gewicht hebben of een bepaalde hoeveelheid zelfstandig kunnen drinken. “Als het kindje voldoet aan de criteria, wordt er altijd met de ouders overlegd of ze met VOS naar huis willen. Het is best een hele verantwoordelijkheid om er thuis voor te zorgen dat je kindje iedere drie uur sondevoeding krijgt. Daarom is het belangrijk dat ouders vooraf goed geïnformeerd en geïnstrueerd zijn. Op deze manier is alles goed op elkaar afgestemd voordat ze naar huis gaan. Daarnaast is het belangrijk dat we goed contact houden om de ouders thuis te ondersteunen. Zo weten we ook of het goed gaat met hen en het kindje."

VOS in stroomversnelling

"De afgelopen jaren zijn we al druk bezig geweest met deze mogelijkheid. De opzet hiervan was echter best lastig aangezien er veel controle nodig is als de ouders en het kindje thuis zijn. Omdat we het VOS programma goed hebben afgestemd met de kinderthuiszorg kunnen zij de eerstelijns zorg doen bij ouders thuis. Dit zorgt ervoor dat het nu heel goed gaat.”

Steeds meer ouders kiezen voor VOS. Door corona is het ook nog in een stroomversnelling geraakt. Om er extra aandacht aan te besteden is alle informatie duidelijk in schema’s en folders verwerkt en wordt er een logo voor gebruikt. Wendy: ”Dit logo is uiteraard een vos en de ouders krijgen ook een knuffelvosje mee naar huis.”

Alle nieuws items(https://ziekenhuisrivierenland.nl/nieuws/)