POP-poli in Rivierenland voor een gezonde en veilige zwangerschap

18 april 2023

Website Banner Pop Poli

Een kind krijgen is misschien wel de grootste verandering in je leven. De wereld staat op zijn kop en zal nooit meer hetzelfde zijn. Zit je niet lekker in je vel als nieuwe moeder, dan is dat een aanslag op je mentale en fysieke gezondheid. Hoe rustiger je als aanstaande moeder bent in je hoofd, hoe fijner de start met je kindje. Daarom werken verschillende specialisten in de regio samen in de POP-polikliniek van Ziekenhuis Rivierenland.

De POP-poli heeft één doel; een gezonde en veilige zwangerschap en een goede start voor moeder, kind en partner. POP staat voor Psychiatrie, Obstetrie (Verloskunde) en Pediatrie (Kindergeneeskunde). Het POP-poli team van Ziekenhuis Rivierenland komt elke maand bij elkaar voor een overleg over zwangeren, of vrouwen met een kinderwens, die extra aandacht en ondersteuning kunnen gebruiken op psychisch- of sociaal vlak.

Het POP-poli team van Rivierenland

In de POP-poli zit een vast team van een gynaecoloog, kinderarts, psychiater, psychiatrisch verpleegkundige, medisch maatschappelijk werker, jeugdgezondheidsverpleegkundige en de verloskundige en/of huisarts van de patiënt. Is er sprake van een psychische hulpvraag, dan sluiten ook andere betrokken zorgverleners aan, bijvoorbeeld een behandelaar uit de eerste lijn, zoals een praktijkondersteuner of een verslavingsarts. Ook maatschappelijke- en gemeentelijke instanties worden uitgenodigd voor het overleg als ze betrokken zijn. Kees Hollander, gynaecoloog bij Ziekenhuis Rivierenland, is een van de specialisten die deelneemt aan het gezamenlijke POP-poli overleg. “De lijnen tussen de specialisten onderling zijn kort. We spreken elkaar elke maand, en als er tussentijds iets gebeurt dat onze aandacht nodig heeft, weten we elkaar te vinden.”

De POP-poli heeft een groot netwerk aan specialisten in de regio, waardoor er veel mogelijkheden zijn om andere instanties aan te haken en snel te kunnen schakelen. Zo is er bijvoorbeeld een samenwerking met Psychiatrie Rivierenland en met het NGR (Netwerk Geboortezorg Rivierenland) waarin de POP-poli samenwerkt met alle verloskundigen uit de regio.

Laagdrempelige zorg dichtbij huis

De opzet van de POP-poli is laagdrempelig. Vaak worden zwangere vrouwen doorverwezen via de verloskundige of huisarts. Irene Plancius, verloskundige bij verloskundig centrum MENO, schuift regelmatig aan bij de POP-Poli. “Bij de intake in de verloskundige praktijk probeer ik te achterhalen of er een voorgeschiedenis is met psychosociale problemen. Als dat zo is, dan vertel ik over de POP-poli en leg ik uit wat we daar doen. Vaak merk ik dat zwangeren het overzicht kwijt zijn. Soms weten ze niet welke instanties of zorgverleners er allemaal bij hen betrokken zijn, of weten ze niet welke mogelijkheden ze hebben voor het vragen van hulp.”

De specialisten van de POP-poli beoordelen welke zorg er nodig is tijdens en voor de zwangerschap. Kees Hollander vertelt: “Zo goed mogelijk voor moeder en kind zorgen, dat is wat we doen. We nemen de medische zorg van de patiënt meestal niet over, maar kijken welke extra behandelingen en ondersteuning we kunnen bieden. Samen maken we een plan met daarin zorg op maat. Daarbij kijken we ook naar wat er bij de zwangere past. Onze voorkeur gaat uit naar zorg dichtbij huis, waarbij eigen behandelaren in beeld blijven.”

Rasha Nijenhuis, medisch maatschappelijk werker bij Ziekenhuis Rivierenland vult aan: “De verloskundige blijft de eerste contactpersoon van de patiënt en koppelt terug wat er tijdens het POP-poli overleg besproken is. De aanstaande moeder ervaart dat als prettig; een vertrouwd gezicht waar ze altijd terecht kan bij vragen of met zorgen. Verder geven wij als POP-poli de aanstaande moeder zo veel mogelijk regie over de 

zorg die ze krijgt. Wij spreken een advies uit, maar zij bepaalt in de meeste gevallen wat ze ermee doet. Natuurlijk geven we wel het belang aan van de keuzes die we maken.”

Meer informatie over de POP-poli vind je op:(https://rivierenlandprodpwa.azurewebsites.net/home-page/afdelingen/pop-polikliniek)

 

Alle nieuws items(https://ziekenhuisrivierenland.nl/nieuws/)