Positieve gezondheid als drijfveer voor Ziekenhuis Rivierenland

21 september 2021

Animatie Beeld 3

In Ziekenhuis Rivierenland werken we vanuit het gedachtegoed van Positieve Gezondheid van Machteld Huber. In het kort gaat Positieve Gezondheid over de vraag: hoe gezond voel je je als patiënt? Gezondheid wordt dan veel breder gezien als ‘medische gezondheid’ of de afwezigheid van ziekte. Het gaat ook over veerkracht en zingeving. En het vermogen je aan te passen en eigen regie te voeren op de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen die je tegenkomt. In Ziekenhuis Rivierenland staan we 24/7 klaar voor onze patiënten uit de regio. Wij vinden het belangrijk dat patiënten de zorg zo dicht mogelijk bij huis krijgen en dat we samen met de patiënt besluiten wat de beste mogelijke en passende zorg is. Hoe we dat doen en wat we daarin belangrijk vinden, zie en hoor je in deze animatie.