Samenwerking voor en met mensen met parkinson in de regio

11 april 2023

Martha4 Voorkeur

Vandaag, 11 april, is het Wereld Parkinson Dag, een dag waarop wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor parkinson. De ziekte van Parkinson is een ziekte van de hersenen. Parkinson uit zich bij iedereen anders waardoor mensen met parkinson uiteenlopende klachten hebben. Vanwege de complexiteit van de ziekte maken veel mensen met parkinson gebruik van meerdere zorgverleners en zorgorganisaties. Verpleegkundig specialist Martha Huvenaars behandelt en begeleidt mensen met deze chronische ziekte. Zij werkt hierbij nauw samen met diverse zorgverleners in de regio zoals huisartsen, fysiotherapeuten en psychologen. 

Verpleegkundig specialist Martha Huvenaars werkt sinds 2006 in de parkinsonzorg en sinds een jaar in Ziekenhuis Rivierenland. Tijdens het spreekuur richt ze zich enerzijds op de ziekte en de behandeling en anderzijds op de impact hiervan op het leven van mensen met parkinson en hun naasten. Sinds juli 2022 is Martha ook regiocoördinator van ParkinsonNet Tiel. Ze zegt hierover: “Ik ben dankbaar dat ik als regiocoördinator mag bijdragen aan de doorontwikkeling van onze regionale parkinsonzorg. ParkinsonNet bestaat uit parkinsongespecialiseerde zorgverleners die werken in het ziekenhuis, de eerstelijnszorg en de verpleeghuizen. Deze zorgverleners zijn vindbaar via de parkinsonzorgzoeker(https://www.parkinsonzorgzoeker.nl/). ParkinsonNet Tiel is een relatief klein netwerk waardoor zorgverleners elkaar goed kennen en elkaar eenvoudig kunnen bereiken. Het afgelopen jaar hebben we mooie stappen gezet in het elkaar tijdig en veilig informeren, in het afstemmen van onze behandeling en begeleiding via Siilo (een beveiligde messenger voor zorgverleners), het creëren van een poliklinische parkinsonrevalidatie voor onder andere mensen bij wie op jonge leeftijd parkinson is vastgesteld en in de samenwerking tussen parkinsonverpleegkundigen uit de wijk en verpleeghuis en mij als verpleegkundig specialist in het ziekenhuis.”

ParkinsonNet Tiel levert een bijdrage aan het Parkinsoncafé Tiel’ (ontmoetingsplek voor mensen met parkinson en hun naasten) door mee te denken over de inhoud van de bijeenkomsten en het geven van lezingen. Martha: ”Ik hoop dat ParkinsonNet Tiel en het Parkinsoncafé nog meer samen optrekken in het afstemmen van het regionale parkinsonaanbod op de behoeften van mensen met parkinson en hun naasten. Ik zou het fantastisch vinden als deelnemers van Parkinsoncafé Tiel een rol gaan krijgen in onze regionale ParkinsonNet bijeenkomsten zodat we van elkaar blijven leren.”

Alle nieuws items(https://ziekenhuisrivierenland.nl/nieuws/)