SEH Ziekenhuis Rivierenland voldoet aan kwaliteitsnormen

12 juli 2022

058Rd Ziekenhuisrivland030418

Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat meer dan de helft van de 80 SEH’s (Spoedeisende hulp) in Nederland niet aan alle kwaliteitsnormen voldoet*. Dit heeft tot gevolg dat minister Kuipers van VWS de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vraagt om te kijken naar de financiering van de betreffende SEH’s. De Spoedeisende hulp van Ziekenhuis Rivierenland is één van de 35 ziekenhuizen die per 1 juli voldoen aan het kwaliteitskader. Bewoners uit de regio kunnen dag en nacht rekenen op professionele acute hulp. 

Een van de vereisten voor een SEH is de aanwezigheid van een SEH-art of medisch specialist tijdens openingstijden. Ziekenhuis Rivierenland zorgt ervoor dat hier dagelijks aan voldaan wordt én de aanwezige arts of specialist heeft ervaring met spoedeisende hulpverlening. Dit is een andere vereiste voor het voldoen aan de kwaliteitsnorm. Om kwetsbare ouderen de benodigde zorg te kunnen bieden wordt per 1 juli samengewerkt(https://rivierenlandprodpwa.azurewebsites.net/home-page/nieuws/ziekenhuizen-werken-samen-voor-kwetsbare-ouderen) met met het Beatrix ziekenhuis Gorinchem. Hierdoor is er altijd een geriater of internist ouderengeneeskunde bereikbaar voor overleg. 

*Bron: Skipr

Alle nieuws items(https://ziekenhuisrivierenland.nl/nieuws/)