Steeds meer digitaal mogelijk in Ziekenhuis Rivierenland

10 maart 2022

Team PMD

Op steeds meer poliklinieken en afdelingen in het ziekenhuis kunnen patiënten gebruik maken van beeldbellen via BeterDichtbij. Deze week gingen de Paramedische dienst en de poliklinieken urologie, longgeneeskunde en neurologie van start. Deze afdelingen gaan vanaf nu actief patiënten wijzen op de mogelijkheden van het patiëntenportaal MijnZR en waar mogelijk beeldbellen gaan inplannen via BeterDichtbij. Het past bij het streven van het ziekenhuis om optimaal gebruik te maken van digitale toepassingen in de zorg. Met als doel de patiënt op een digitale manier zorg te bieden en zoveel mogelijk te 'ontzorgen'.

We gaan meer beeldbellen

In de coronatijd hebben we ontdekt dat het heel goed mogelijk is om consulten telefonisch of via een beeldverbinding te voeren. Bovendien scheelt het de patiënt tijd en moeite om naar het ziekenhuis te komen. Genoeg reden om hier méér gebruik van te maken dan tot nu toe, onder het motto ‘Thuis kan het ook’.

Beter gebruik MijnZR

MijnZR, het patiëntenportaal, bestaat ruim twee jaar. Het portaal is ingevoerd met de komst van een nieuw elektronisch patiëntendossier (HiX). Bij de start waren de mogelijkheden nog beperkt. Inmiddels geeft het portaal toegang tot uitgebreide dossierinformatie, zoals uitslagen van onderzoeken, medicijngebruik en allergieën. Patiënten kunnen zelf thuis hun persoonlijke gegevens aanpassen. Dat scheelt weer telefoontjes naar of bezoekjes aan de receptie of inschrijfbalie. Vragen stellen aan de eigen arts via MijnZR, een vragenlijst invullen, een herhaalrecept aanvragen of een folder lezen kan nu ook in het patiëntenportaal. Al deze mogelijkheden worden nu actief aan patiënten voorgelegd.

Alle nieuws items(https://ziekenhuisrivierenland.nl/nieuws/)