Team geriatrie weer op sterkte

11 april 2022

Team Geriatrie 042022

Het team geriatrie van Ziekenhuis Rivierenland is met de komst van Ramon Dekker als internist ouderengeneeskunde weer op sterkte en terug op zijn plek. Dat is goed nieuws, want met een toenemende vergrijzing zijn er steeds meer inwoners van Rivierenland die passende zorg nodig hebben. In de afgelopen coronaperiode waren de geriaters, net als vele anderen, volop in touw in de coronazorg en de reguliere geriatriezorg.

Geriater Claran Pessers: “In de coronatijd was er veel aandacht voor onze patiënten, aangezien kwetsbare ouderen hard werden getroffen door deze pandemie. Voor ons bekende thema’s als ‘kwetsbaarheid’ en ‘kwaliteit van leven’ zijn nu veel meer een begrip geworden. Wat geriatrie kan betekenen in de ouderenzorg krijgt steeds meer een podium.”

Wat doet de geriatrie?

De klinische geriatrie is het specialisme in het ziekenhuis dat zich bezig houdt met onderzoek en behandeling van kwetsbare oudere patiënten. Gezien de vergrijzing in Nederland is het goed dat er een specialisme is dat zich inzet voor goede passende zorg voor deze kwetsbare groep. Bij oudere mensen kunnen ziektes zich anders voordoen dan bij jongeren. Vaak gaat het om een combinatie van lichamelijke, functionele, psychische en sociale problemen waardoor iemand minder goed gaat functioneren. Claran Pessers: “Soms is het onduidelijk wat nu precies de oorzaak is van de achteruitgang. Een blaasontsteking of bepaalde medicijnen bijvoorbeeld kunnen voor een oudere patiënt heel anders uitpakken dan bij een jonger iemand. Wij kijken niet alleen naar een lichamelijk probleem, maar juist naar de patiënt in zijn geheel. En stellen vragen als: hoe functioneert iemand thuis? Wat is belangrijk voor deze patiënt? Wie zijn er bij deze patiënt betrokken? Hoe maken wij met elkaar een behandeling op maat?”

Waarvoor naar de geriater?

U kunt bij de geriater terecht met problemen en ziektes die vaak voorkomen op oudere leeftijd. Niet alle problemen horen bij het ouder worden. Uw huisarts kan een eerste onderzoek doen en u doorverwijzen naar de afdeling Geriatrie in Ziekenhuis Rivierenland. Bijvoorbeeld bij:

  • Mobiliteitsproblemen en vallen
  • Duizeligheid en/of wegrakingen
  • Problemen met het geheugen
  • Stemmingsproblemen
  • Delier (acute verwardheid)
  • Onverklaarde achteruitgang in het functioneren
  • Onbegrepen gewichtsverlies
  • Incontinentie voor urine
  • Het gebruik van veel verschillende medicijnen
  • Combinatie van bovenstaande

Het team bestaat uit twee klinisch geriaters, een internist Ouderengeneeskunde en twee gespecialiseerd verpleegkundigen.

Meer informatie: kijk op Ziekenhuis Rivierenland - Geriatrie(https://rivierenlandprodpwa.azurewebsites.net/home-page/afdelingen/geriatrie)

Alle nieuws items(https://ziekenhuisrivierenland.nl/nieuws/)