Ziekenhuis kiest voor veilige gegevensuitwisseling op digitale snelweg

3 februari 2022

Oncomid XDS

Ziekenhuis Rivierenland is onlangs gestart met de invoering van XDS. Hiermee kunnen medische documenten en beelden digitaal worden uitgewisseld met andere ziekenhuizen. XDS is de afkorting van Cross Enterprise Document Sharing. Het is te zien als een digitale snelweg die ziekenhuizen met elkaar verbindt. Via internationale standaarden worden de gegevens op veilige wijze met aangesloten ziekenhuizen gedeeld.

Patiënten moeten erop kunnen rekenen dat hun medische gegevens alleen worden ingezien door de zorgverleners die in hun dossier mogen kijken. Voor gegevens die via XDS worden uitgewisseld, heeft de patiënt vooraf toestemming gegeven. Door deze toestemming is het mogelijk om patiënten goed, veilig en snel te helpen. Ziekenhuis Rivierenland wijst patiënten sinds kort actief op het belang van het vastleggen van de keuze rondom toestemming. Lees meer...(https://rivierenlandprodpwa.azurewebsites.net/home-page/nieuws/geeft-u-toestemming-voor-het-uitwisselen-van-uw-gegevens)

Oncologische samenwerking

De invoering van XDS is onderdeel van het project Data Delen Midden Nederland van Oncomid. Oncomid is het regionale netwerk voor samenwerking op het gebied van oncologie (de behandeling van kanker). Eén van de activiteiten van Oncomid is het organiseren van Multidisciplinaire Overleggen (MDO). Daarbij bespreken artsen uit deelnemende ziekenhuizen de patiënten met kanker die zij behandelen. Via onder andere XDS zijn de gegevens van alle deelnemende ziekenhuizen tijdens het MDO beschikbaar. De ziekenhuizen die aan deze XDS samenwerking meedoen zijn het UMC Utrecht, St. Antonius Ziekenhuis, Meander Medisch Centrum, Diakonessenhuis Utrecht en Tergooi.

Versnelling van transmurale zorg

De zorg is steeds meer ‘over muren heen’. Door het project Data Delen Midden Nederland zijn nieuwe transmurale zorgtrajecten via XDS goed en snel te ondersteunen. Ook verbreding naar andere ziekenhuizen ligt in het verschiet.

 

Ditta van Gent fotografie

Alle nieuws items(https://ziekenhuisrivierenland.nl/nieuws/)