Ziekenhuis Rivierenland heeft deze week extra aandacht voor laaggeletterdheid

11 september 2023

061Rd Ziekenhuisrivland030418

Ongeveer 2,5 miljoen volwassenen in Nederland hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen. Tijdens de Week van Lezen & Schrijven, die loopt van 8 tot en met 15 september, geeft ook Ziekenhuis Rivierenland extra aandacht aan laaggeletterdheid. Dit doen zij onder andere door het tekenen van de intentieverklaring van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden en met allerlei online en offline acties.

Uit onderzoek blijkt dat mensen die moeite hebben met lezen en schrijven, zich vaker minder gezond voelen en minder gezond zijn dan mensen die goed kunnen lezen en schrijven. Ze maken meer gebruik van zorg van een huisarts en het ziekenhuis, maar juist minder gebruik van zorg vooraf en nazorg. Daarnaast hebben zij een grote kans om eerder te sterven. Het is dus heel belangrijk om deze mensen te herkennen én ze te helpen. Deze week geeft het ziekenhuis zorgverleners extra veel tips over hoe zij laaggeletterdheid kunnen herkennen en hoe zij patiënten die moeite hebben met lezen en schrijven kunnen doorverwijzen naar onder andere Taalhuizen in de regio.

Intentieverklaring Alliantie Gezondheidsvaardigheden

Ziekenhuis Rivierenland vindt het belangrijk dat iedereen die in het ziekenhuis komt, begrijpt wat er wordt gezegd of gevraagd. Het ziekenhuis wil daarom mensen die moeite hebben met lezen of schrijven extra hulp bieden en laaggeletterdheid in de regio aanpakken. Daarom tekende Tanja Lammerts, zorgmanager Snijdende specialismen, namens Ziekenhuis Rivierenland de intentieverklaring van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden. Met deze verklaring laat het ziekenhuis zien dat zij duidelijke taal belangrijk vindt. Door de ondertekening is het ziekenhuis partner van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden en onderstreept ze alles wat het al doen op het gebied van begrijpelijke communicatie. Daarnaast is het ziekenhuis nu onderdeel van een waardevol netwerk waarin kennis gedeeld en opgehaald kan worden.

De Week van Lezen & Schrijven

Deze week staat het ziekenhuis extra stil bij het onderwerp laaggeletterdheid. Medewerkers krijgen tips, maar ook op social media wordt er meer informatie gedeeld over het belangrijke onderwerp. Daarnaast worden er de hele week speciale ansichtkaarten uitgedeeld, die extra informatie geven over laaggeletterdheid. In de centrale hal van het ziekenhuis kunnen bezoekers de kaart schrijven, waarna een vrijwilliger deze bij een opgenomen patiënt bezorgd. De kaarten kunnen uiteraard ook later op een rustig moment worden geschreven en verstuurd.

Meer weten over laaggeletterdheid? Neem eens een kijkje op www.lezenschrijven.nl(https://www.lezenschrijven.nl).

Tanja Lammerts, zorgmanager Snijdende specialismen, ondertekent intentieverklaring Alliantie Gezondheidsvaardigheden.

Alle nieuws items(https://ziekenhuisrivierenland.nl/nieuws/)