Ziekenhuis Rivierenland opent spatadercentrum voor behandeling spataderen

2 mei 2022

4. Team Spatadercentrum

Vanaf 2 mei opent Ziekenhuis Rivierenland een spatadercentrum. In nauwe samenwerking tussen de vakgroepen Dermatologie en Vaatchirurgie wordt mensen die last hebben van spataderen één plek geboden voor onderzoek en behandeling. Doorverwijzing naar het spatadercentrum vindt altijd plaats via de huisarts. 

Voor elke klacht een passende behandeling 

Spataderen zijn uitgezette en kronkelige aderen waarin het bloed niet meer optimaal stroomt. Dit kan huidafwijkingen en pijnklachten geven, vochtophopingen in de benen en zelfs wonden. Soms blijft het bij ontsierende blauwe aderen op de benen. Voor behandeling van al deze klachten zijn mensen welkom in ons spatadercentrum. Spataderen kunnen globaal op twee manieren behandeld worden. De ader kan worden gedicht. Dit kan door het inspuiten van de ader of door het dichtschroeien van de ader via laser. Of de ader wordt chirurgisch verwijderd.

Samenwerking expertises voor beste resultaat 

Afhankelijk van hun klachten werden patiënten eerder door of een dermatoloog of een chirurg behandeld. In ons spatadercentrum vindt de behandeling in samenwerking tussen beide expertises plaats. Daarmee bieden we een totaalpalet aan spataderzorg. Zo worden én de expertise van de huid én de kennis van de aderen daaronder gecombineerd met als doel: een completere behandeling, minder kans op klachten en mooiere benen. 

Ook terecht voor onverzekerde zorg 

Na doorverwijzing van de huisarts vindt de intake in ons spatadercentrum plaats. Daar wordt bepaald welke behandeling past bij de klachten. De verzekeraar van de patiënt bepaalt of de behandeling geheel, deels of niet wordt vergoed. Wordt de behandeling (deels) niet vergoed, dan kan de patiënt nog besluiten de behandeling tegen betaling door ons uit te laten voeren. Kijk voor meer informatie daarover op Ziekenhuis Rivierenland - kosten(https://rivierenlandprodpwa.azurewebsites.net/home-page/afdelingen/ziekenhuiszorg-wat-betaalt-u)

Alle nieuws items(https://ziekenhuisrivierenland.nl/nieuws/)