Ziekenhuis wil duidelijke taal in BRMO-brieven

7 september 2020

Thuiskit2

Alles over BRMO in duidelijke taal en met begrijpelijke plaatjes. Daar gaat de afdeling Ziekenhuishygiëne en Infectiepreventie van Ziekenhuis Rivierenland zich voor inzetten. De aftrap van de verbeterslag is op 8 september, Wereldalfabetiseringsdag. Op die dag, in de Landelijke week van Lezen en Schrijven, publiceert de afdeling een top-10 van ‘Moeilijke woorden’.

Patiënten die een BRMO (Bijzonder Resistent Micro-Organisme) oplopen, moeten vaak gedurende langere tijd thuis testen doen. Daarvoor ontvangen ze brieven en schriftelijke instructies. Ziekenhuis Rivierenland zet zich, als partner in het regionale Taalakkoord, altijd al in voor duidelijke informatie. De BRMO-correspondentie krijgt nu een extra verbeterslag. Daarvoor wordt de hulp ingeroepen van taalambassadeurs. Dat zijn mensen die uit eigen ervaring weten hoe het is om moeite te hebben met lezen en schrijven.

Het initiatief voor de verbeterslag komt van Suzanne Hobé, werkzaam op de afdeling Ziekenhuishygiëne en Infectiepreventie. “We vroegen ons af: hoe maak je een moeilijk onderwerp makkelijker? Het begint bij duidelijke taal: uitleg van moeilijke woorden, korte zinnen, een logische volgorde. Afbeeldingen en filmpjes maken het nog duidelijker. We kijken ook naar de informatie op de website en willen daar veelgestelde vragen aan toevoegen. Met al deze acties willen we onze informatie nog beter begrijpelijk maken voor patiënten. Als je begrijpt wat de bedoeling is en waarom bepaalde testen nodig zijn, ben je extra gemotiveerd om het goed uit te voeren. Daar heeft iedereen baat bij.”

De eerste brieven zijn inmiddels herzien. Het doel is om alle ruim dertig brieven voor eind dit jaar aangepast te hebben.

Alle nieuws items(https://ziekenhuisrivierenland.nl/nieuws/)