Ziekenhuizen werken samen voor kwetsbare ouderen

30 juni 2022

168Rd Zhriv130417

De ziekenhuizen in Tiel en Gorinchem gaan samenwerken om de zorg voor kwetsbare ouderen op de Spoedeisende hulp te verbeteren. Vanaf 1 juli 2022 kan de dienstdoende arts op de SEH bij geriatrische problemen altijd overleggen met een klinisch geriater of internist ouderengeneeskunde.

Voor Ziekenhuis Rivierenland in Tiel is het bieden van 24-uurs spoedzorg een van de speerpunten voor de komende jaren. Op de Spoedeisende hulp kunnen inwoners uit de regio dag en nacht terecht als zij acute hulp nodig hebben. De eerste stap blijft daarbij uiteraard de spoedpost huisartsen.

Geriater denkt mee

Voor kwetsbare oudere patiënten is een beoordeling op de Spoedeisende hulp of een ziekenhuisopname een ingrijpende gebeurtenis. Bij oudere mensen kunnen ziektes zich anders voordoen dan bij jongeren. Vaak gaat het om een combinatie van lichamelijke, psychische en sociale problemen die zorgen voor achteruitgang in het functioneren. Bij oudere patiënten kan het door deze verschillende problemen onduidelijk zijn wat zorgt voor de achteruitgang. Soms kan zelfs een kleine verandering, zoals een blaasontsteking of medicijnverandering, het functioneren van een oudere patiënt sterk verslechteren. Dan is het wenselijk voor een arts op de SEH om (telefonisch) te overleggen met de klinisch geriater of internist ouderengeneeskunde om mee te denken over behandelmogelijkheden en kwaliteit van leven. Niet alles wat kan, hoeft bij kwetsbare oudere patiënten. Soms is er de vraag of een patiënt een operatie aankan. Ook daarin kan een klinisch geriater of internist ouderengeneeskunde meedenken.

Om deze uitbreiding in zorgverlening te kunnen bieden en om 24/7 telefonisch bereikbaar te kunnen zijn, gaan de vakgroepen klinische geriatrie van het Ziekenhuis Rivierenland en het Beatrix ziekenhuis te Gorinchem vanaf 1 juli samenwerken. Doordeweeks worden de diensten verdeeld onder de eigen vakgroep klinische geriatrie en in de weekenden zullen de vakgroepen van beide ziekenhuizen samenwerken om de diensten te verdelen.

Landelijke afspraken

Wendy Bosboom, lid Raad van bestuur van Ziekenhuis Rivierenland: “Onze samenwerking hangt samen met landelijke afspraken in het Kwaliteitskader spoedzorgketen. Als op de Spoedeisende hulp blijkt dat er sprake is van specialistische geriatrische problematiek, moet de dienstdoende arts een beroep kunnen doen op een klinisch geriater of internist ouderengeneeskunde. Aan die norm kunnen beide ziekenhuizen nu voldoen en dat verbetert de kwaliteit van zorg voor onze patiënten.”

Zorgmanager Petra Huijzer: “Gezien de geografische ligging van Ziekenhuis Rivierenland is de acute zorg die wij bieden onmisbaar in de regio. Met deze samenwerking versterken we specifiek de zorg voor geriatrische patiënten. We vinden het van belang dat de acute zorg 24/7 goed geregeld is en blijft, ook in de toekomst. Daar mogen onze verwijzers en patiënten op kunnen rekenen.”

Klinisch geriater Claran Pessers kijkt uit naar de samenwerking met de collega’s uit Gorinchem. “Als team geriatrie hopen we door deze aanvullende dienstverlening op de Spoedeisende hulp verder te kunnen bijdragen aan meer kwaliteit van zorg voor deze kwetsbare doelgroep.”

Klinken op de samenwerking met een gezond appelsapje: v.l.n.r. Wendy Bosboom, lid Raad van Bestuur, Petra Huijzer, zorgmanager, Ramon Dekker, internist ouderengeneeskunde en Claran Pessers, klinisch geriater. Via het scherm heffen zij het glas met de collega’s uit het Beatrixziekenhuis in Gorinchem, te weten Mariëlle Bartholomeus, lid Raad van Bestuur, Erwin Monteban, zorgmanager, en de vakgroep geriatrie.

Alle nieuws items(https://ziekenhuisrivierenland.nl/nieuws/)(https://www.ziekenhuisrivierenland.nl/over-ons/nieuws)