Arteriepunctie

Bij een arteriepunctie wordt bloed geprikt om te meten hoeveel zuurstof en koolzuur er in het bloed zit. Zo kan de arts bepalen of de longen genoeg zuurstof opnemen.

Voorbereiding

  • U mag voor dit onderzoek gewoon eten en drinken.
  • Het is belangrijk dat u rustig en ontspannen aan het onderzoek begint. Kom daarom op tijd.

Medicijnen

  • Gebruikt u medicijnen? Deze kunt u gewoon innemen. 
  • Krijgt u nog andere longfunctie-onderzoeken? Misschien moet u voor deze onderzoeken wel stoppen met uw medicijnen.
  • Gebruikt u thuis zuurstof? Neem deze zuurstof dan mee naar de afspraak. Behalve als u hier andere afspraken over gemaakt hebt met uw arts. 

Het onderzoek

Bij een arteriepunctie wordt er met een klein naaldje bloed afgenomen uit een zuurstofrijk bloedvat dat door de pols of arm loopt. 

Na de bloedafname krijgt u een drukverband om de pols. Dit verband moet 1 uur blijven zitten. Gebruikt u bloedverdunners? Dan moet het verband 2 uur blijven zitten. Daarna kunt u het verband er zelf afhalen.

Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten.

Na het onderzoek

U kunt meteen na het onderzoek naar huis. Begeleiding naar huis is niet nodig.

De uitslag

De uitslag van het onderzoek wordt bij uw volgende bezoek met u besproken door uw behandelend arts.