Biopsie

Bij een biopsie worden, nadat de huid van de borst verdoofd is, met een holle naald enkel stukjes weefsel verkregen. Dit kan ook gebeuren bij een verdachte lymfklier in de oksel. Meestal gebeurd het verkrijgen van het weefsel onder echogeleiding. Dit vindt meestal plaats op de dag dat u de afdeling Radiologie bezoekt. Als de afwijking echografisch niet goed zichtbaar is, kan er een biopt genomen worden met behulp van röntgenstraling (stereotactie) of MRI. Dit vindt enkele dagen later plaats.