Darmonderzoek (sigmoïdoscopie)

Een sigmoïdoscopie is een inwendig kijkonderzoek van het laatste deel van de dikke darm. Er wordt een buigzame slang met een lichtje en een lens via de anus in de dikke darm geschoven. De binnenkant van de darm wordt bekeken op eventuele aanwezigheid van ontstekingen, zweertjes, bloedingen, poliepen of gezwellen. Ook kunnen er weefselstukjes voor onderzoek worden weggenomen. 

Voorbereiding

Slaapmiddel

Het kan zijn dat in het gesprek met u behandelend arts is besproken dat u voor dit onderzoek een roesje krijgt met het slaapmiddel Midazolam. Houd er rekening mee dat u na het onderzoek slaperig bent en u zich waarschijnlijk niet meer herinnert wat er met u besproken is.

Begeleider

Als u slaapmiddel krijgt toegediend is het voorschrift om iemand mee te nemen die u kan begeleiden. De begeleider is niet bij het onderzoek aanwezig, maar krijgt na het onderzoek (wanneer u dat op prijs stelt), nog een beknopte uitleg over het verloop van het onderzoek. De begeleider blijft dus aanwezig tot het onderzoek klaar is. U mag tot 24 uur na het onderzoek niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen! 

Eten en drinken

Als u Midazolam (het slaapmiddel) toegediend krijgt moet u nuchter zijn. Dit houdt in dat u tot 4 uur vóór het onderzoek kunt eten en drinken. Bent u diabetispatiënt dan moet u voor het nuchter zijn speciale maatregelen treffen.

Medicijnen 

Als u medicijnen gebruikt, kunt u deze gewoon innemen. Uw medisch specialist bespreekt met u wat u moet doen met uw antistollingsmedicatie (bloedverdunners). Stop nooit naar eigen inzicht met de bloedverdunners maar overleg met uw behandelend arts. IJzertabletten kleuren de ontlasting zwart en maakt dat deze een zwarte verkleuring op het darmslijmvlies geven. Hierdoor wordt de beoordeling van het slijmvlies bemoeilijkt. IJzertabletten worden bij voorkeur drie dagen voor het onderzoek gestopt. 

 

Wij adviseren u voor het onderzoek gemakkelijk zittende kleding aan te trekken.

Het onderzoek

In de voorbereidingsruimte kunt u uw onderlichaam ontkleden. Daarna neemt u op uw linkerzijde op het bed plaats. U krijgt 2 klysma’s toegediend om het laatste gedeelte van de dikke darm schoon te spoelen. Daarna wordt u naar de onderzoekskamer gereden. Als dat afgesproken is krijgt u een infuusnaald ingebracht in uw arm waardoor een slaapmiddel wordt toegediend.

Tijdens het onderzoek ligt u op uw linkerzijde. Via de anus wordt er een slang geleidelijk verder in de darm ingebracht. Tijdens het onderzoek wordt lucht ingeblazen om de darm te ontplooien. Hierdoor kunt u aandrang krijgen om winden te laten. U hoeft zich niet te schamen wanneer u lucht moet laten ontsnappen, vaak verminderen de darmkrampen daardoor.

Tijdens het onderzoek kan aan u gevraagd worden om van houding te veranderen (rugligging of rechter zijligging) of om diep in te ademen, dit om passages te vergemakkelijken. Ook kan de verpleegkundige door met haar handen op uw buik te drukken, meehelpen met het sturen van de slang. Nadat het verste punt is bereikt, wordt de slang langzaam teruggetrokken en soms weer kleine stukjes opgeschoven om de darm nauwkeurig te kunnen inspecteren. Tijdens het onderzoek kunnen stukjes weefsel of poliepen worden weggenomen. Dit is niet pijnlijk.

Een sigmoïdoscopie duurt ongeveer 15 minuten, met voorbereiding erbij moet u rekenen op minimaal 30 minuten. Tijdens het onderzoek kunt u desgewenst op de monitor meekijken.

Na het onderzoek

Soms kunt u wat misselijk of duizelig zijn na het onderzoek. Probeer zoveel mogelijk lucht kwijt te raken door naar het toilet te gaan. Daarna kunt u zich aankleden. U mag weer gewoon eten en drinken. Wanneer u na thuiskomst last krijgt van toenemende buikpijn en/of koorts neem dan contact op met de endoscopie afdeling.

De uitslag

De internist die het onderzoek verricht heeft, geeft u in het kort een
voorlopige uitslag. U krijgt de volledige uitslag van uw behandelend arts bij de volgende afspraak op de polikliniek. Als het onderzoek is aangevraagd door uw huisarts, wordt de uitslag van het onderzoek naar uw huisarts gestuurd. Wanneer er weefselstukjes zijn weggenomen duurt het een week voordat de uitslag bekend is.

Complicaties

Een sigmoïdoscopie is een veilig onderzoek. Complicaties zijn zeldzaam,
maar kunnen voorkomen. Er is een kleine kans op bloedverlies na het wegnemen van weefselstukjes of het verwijderen van een poliep. Er is een zeer kleine kans op een darmbeschadiging (perforatie). Andere bijwerkingen zoals een wee gevoel, buikpijn en darmkrampen kunnen optreden. Als gevolg van het slaapmiddel kunnen soms ademhalingsproblemen en/of stoornissen in de hartfunctie optreden die met zuurstof en/of medicijnen zijn te verhelpen.