Duplex onderzoek beenaders (spataders)

Met het duplex-onderzoek worden de bloedvaten zichtbaar gemaakt door middel van geluidsgolven. Er wordt gekeken naar de bloedstromen in uw benen. Door de bloedvaten in beeld te brengen kan worden beoordeeld of u last heeft van spataders. 

Voorbereiding

Wij adviseren u om gemakkelijk zittende kleding aan te trekken, omdat u voor het onderzoek uw schoenen, bovenbroek of rok uit moet doen.

Het onderzoek

  • In de behandelkamer wordt gel op uw huid gedaan waarna de laborant met de echoapparatuur over uw been beweegt. Hiermee worden de bloedvaten in beeld gebracht.
  • Door de bloedvaten in beeld te brengen kan worden beoordeeld of u last heeft van spataders. En, zo ja, van waaruit ze ontstaan.
  • Het in beeld brengen van de bloedvaten is niet pijnlijk en niet schadelijk.
  • Beide benen worden onderzocht.
  • Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten. 

De uitslag

De uitslag en behandelmogelijkheden worden direct na het onderzoek met u besproken.

In sommige gevallen kan het zijn dat het gesprek met de arts over een mogelijke behandeling op een ander moment plaatsvindt.