Duplex-onderzoek dermatologie

Bij een duplex onderzoek wordt er gekeken naar de bloedstroom in uw benen. Het is een soort echo-onderzoek. Beide benen worden onderzocht. De bloedvaten worden op het echoapparaat in beeld gebracht, zodat de arts direct kan beoordelen of er verdere behandeling noodzakelijk is. Dit wordt tijdens het onderzoek met u besproken. 

Voorbereiding

Wij adviseren u om gemakkelijk zittende kleding aan te trekken, omdat u voor het onderzoek uw schoenen, bovenbroek of rok uit moet doen.

Vervolg/uw afspraken

Direct na het duplexondezoek heeft u een afspraak bij de arts.