Echocardiografie - doppler

Bij echocardiografie wordt de werking van het hart onderzocht met geluidsgolven. 

Voorbereiding

  • Voor dit onderzoek mag u gewoon eten en drinken.
  • Als u medicijnen gebruikt mag u die op de gebruikelijke tijden innemen.

Het onderzoek

  • In de onderzoekskamer moet u uw bovenkleding uitdoen.
  • U neemt plaats op de onderzoektafel.
  • De laborant plaatst elektroden op uw borst, hiermee wordt uw hartritme geregistreerd. Er staat geen stroom op de elektroden.
  • Daarna gaat u op uw linkerzij liggen. 
  • De laborant brengt een beetje gel aan op de huid. De gel zorgt voor een goede geleiding van de geluidsgolven.
  • Tijdens het onderzoek beweegt de laborant over uw huid heen met een ‘geluidsknop’. Dit is een soort microfoon. Hiermee worden de metingen gedaan en uw hart wordt zichtbaar op een beeldscherm.
  • U hoort een ruisend geluid. Dit is het versterkte geluid van uw bloed dat door de bloedvaten stroomt.

Na het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.

Na afloop verwijdert de laborant de elektroden en de gel van uw huid. U kunt u weer aankleden en naar huis gaan.

De uitslag

De uitslag wordt bij uw volgende bezoek aan de polikliniek besproken door uw behandelend arts. De laborant doet hierover geen mededelingen.

Aanvraag huisarts

Heeft uw huisarts het onderzoek aangevraagd dan krijgt u de uitslag via uw huisarts. U kunt vanaf 3 werkdagen na het onderzoek een afspraak met uw huisarts maken om de uitslag te bespreken en het vervolg van uw behandeling. In sommige gevallen kan dit telefonisch.