Electrocardiogram 72 uur

Een elektrocardiogram - afgekort ECG - is een weergave op papier van de elektrische activiteiten van het hart. Als het hartritme voor langere tijd geregistreerd moet worden, krijgt u een ECG-recorder aangesloten die u thuis kunt dragen. U draagt deze Holter ongeveer 72 uur aaneengesloten.

Voorbereiding

Trek op de dag van het onderzoek makkelijk zittende kleding aan. Vermijd strakke, knellende kleding zoals een nauwsluitende blouse, trui of jurk. Hierdoor kunnen de plakkers loslaten. De registratie van uw hartslag wordt dan verstoord.

Plakkers kunnen ook loslaten door een vettige huid. Gebruik daarom op de dag van het onderzoek geen bodylotion of andere crème.

Het onderzoek

Op uw borst worden elektroden met plakkers bevestigd. Die vangen de signalen van uw hart op en zenden die via de draden naar de Holter.

Wat moet u doen?

Het is voor uw arts heel belangrijk om te weten welke klachten u heeft. Wij vragen u om de datum en het tijdstip van uw klachten in het dagboek te noteren. Op de recorder zit een signaaltoets. Druk deze indien mogelijk eenmaal in bij of kort na een klacht en vermeld de tijd in het dagboek. Ook vragen we u om ook te noteren waar u op dat
moment mee bezig was.

Klachten kunnen zijn;

 • Hartkloppingen
 • Hartbonzen
 • Hartjagen
 • Overslag
 • Duizeligheid
 • Draaierig gevoel
 • Licht in het hoofd
 • Wegraking
 • Steek in de borst
 • Pijn op de borst
 • Beklemming
 • Kortademigheid
 • Benauwdheid
 • Uitstralende pijn naar arm of keel
 • Hikken
 • Slikproblemen
 • Alle andere gevoelens van onwel zijn.

Als u medicijnen gebruikt, noteer dan ook het tijdstip van inname.

Aandachtspunten

 • U mag met de recorder niet douchen. Reinig uw huid op een andere manier.
 • Raak de plakkers en de huid er omheen, zo min aan, ook niet bij jeuk. 
 • Mocht een plakker los zijn, vervang deze dan zo snel mogelijk en schrijf het op in het dagboek dat u een plakker heeft vervangen.
 • Noteer de tijden als volgt: bijvoorbeeld 2 uur ’s middags als 14.00 uur.
 • Doe op de dagen van het onderzoek wat u anders ook zou doen. Pas uw dagelijkse activiteiten dus niet aan.
 • Volg de instructies van de arts en/of assistent goed op.

Na het onderzoek

Na 72 uur mag u de plakkers voorzichtig loshalen van de drukkertjes aan de bedrading. De plakkers mogen worden weggegooid. Deze zijn voor éénmalig gebruik. De Holter met zwarte draden en het dagboek dat u meekrijgt bij uw afspraak, moeten zo spoedig mogelijk weer ingeleverd worden bij de polikliniek Cardiologie.

De uitslag

U krijgt de uitslag van het onderzoek via uw behandelend arts.