Electrocardiogram (ECG)

Een elektrocardiogram - afgekort ECG - is een weergave op papier van de elektrische activiteiten van het hart.

Het onderzoek

Het onderzoek begint met het aanbrengen van elektroden op de benen,
armen en borst. Terwijl u ontspannen en heel stil blijft liggen, worden de
elektrische signalen overgebracht naar de elektrocardiograaf.

Deze elektrische signalen worden door dit apparaat omgezet in een op papier getekend patroon. Het maken van een ECG is een volstrekt pijnloos onderzoek en het brengt geen risico’s met zich mee.

De uitslag

De uitslag wordt bij uw volgende bezoek aan de polikliniek besproken door uw behandelend arts. De laborant doet hierover geen mededelingen.

Aanvraag huisarts

Heeft uw huisarts het onderzoek aangevraagd dan krijgt u de uitslag via uw huisarts. U kunt vanaf 3 werkdagen na het onderzoek een afspraak met uw huisarts maken om de uitslag te bespreken en het vervolg van uw behandeling. In sommige gevallen kan dit telefonisch.