Electrocardiogram met eventrecorder

Een elektrocardiogram - afgekort ECG - is een weergave van de elektrische activiteiten van het hart. Bij u wordt dit geregistreerd met behulp van een eventrecorder. De arts kan dan zien hoe uw hart reageert als u bezig bent met uw dagelijkse activiteiten zoals slapen, fietsen, werken, sporten, blij- of boosheid, traplopen, enzovoort. Het onderzoek is pijnloos en u kunt uw normale werkzaamheden gewoon uitvoeren. Het enige verschil is dat u een kleine recorder met u meedraagt.

Voorbereiding

Trek op de dag van het onderzoek makkelijk zittende kleding aan. Vermijd strakke, knellende kleding zoals een nauwsluitende blouse, trui of jurk. Hierdoor kunnen de plakkers loslaten. De registratie van uw hartslag wordt dan verstoord.

Plakkers kunnen ook loslaten door een vettige huid. Gebruik daarom op de dag van het onderzoek geen bodylotion of andere crème.

Het onderzoek

Op uw borst worden elektroden met plakkers bevestigd. Die vangen de signalen van uw hart op en zenden die via de draden naar de eventrecorder.

Wat moet u doen?

Het is voor uw arts heel belangrijk om te weten welke klachten u heeft. Wij vragen u om de datum en het tijdstip van uw klachten in het dagboek te noteren. Op de recorder zit een eventknop. Druk deze indien mogelijk eenmaal in bij of kort na een klacht en vermeld de tijd in het dagboek. Ook vragen we u om ook te noteren waar u op dat
moment mee bezig was.

Klachten kunnen zijn;

 • Hartkloppingen
 • Hartbonzen
 • Hartjagen
 • Overslag
 • Duizeligheid
 • Draaierig gevoel
 • Licht in het hoofd
 • Wegraking
 • Steek in de borst
 • Pijn op de borst
 • Beklemming
 • Kortademigheid
 • Benauwdheid
 • Uitstralende pijn naar arm of keel
 • Hikken
 • Slikproblemen
 • Alle andere gevoelens van onwel zijn.

Als u medicijnen gebruikt, noteer dan ook het tijdstip van inname.


Aandachtspunten

 • U mag met de recorder niet douchen. Reinig uw huid op een andere manier.
 • Raak de plakkers en de huid er omheen, zo min aan, ook niet bij jeuk. 
 • Mocht een plakker los zijn, vervang deze dan zo snel mogelijk en schrijf het op in het dagboek dat u een plakker heeft vervangen.
 • Noteer de tijden als volgt: bijvoorbeeld 2 uur ’s middags als 14.00 uur.
 • Doe op de dagen van het onderzoek wat u anders ook zou doen. Pas uw dagelijkse activiteiten dus niet aan.
 • Volg de instructies van de arts en/of assistent goed op.

Tussentijds opladen

De recorder heeft een opnamecapaciteit van ongeveer 6 dagen. Als op de recorder een blauw lampje knippert, betekent dit dat de recorder opgeladen moet worden. Maak voorzichtig de recorder los van de aansluiting en gebruik de meegeleverde oplaadkabel om deze aan te sluiten op een computer of laptop. Er is geen blauw knipperend lampje zichtbaar.

Na ongeveer 45 minuten is de recorder weer volledig opgeladen en kunt u de recorder weer vastklikken aan de aansluiting. Let u er op dat de recorder weer goed bevestigd is. De opname gaat weer verder. Het is belangrijk dat u het tijdstip van opladen in het dagboek noteert.

Na het onderzoek

Na de afgesproken tijd voor het dragen van de eventrecorder mag u de plakkers voorzichtig loshalen van de drukkertjes aan de bedrading. De plakkers mogen worden weggegooid. Deze zijn voor éénmalig gebruik. De Holter met zwarte draden en het dagboek dat u meekrijgt bij uw afspraak, moeten zo spoedig mogelijk weer ingeleverd worden bij de polikliniek Cardiologie.

De uitslag

U krijgt de uitslag van het onderzoek via uw behandelend arts.