Hartscintigrafie (ejectie-fractie)

Tijdens elke hartslag pompt het hart bloed door het lichaam. De rechter hartkamer pompt het bloed door de longen waarbij zuurstof in het bloed wordt opgenomen. De linker hartkamer pompt het zuurstofrijke bloed naar alle organen van het lichaam. De ejectie-fractie bepaling geeft de arts informatie over de pomp-kracht van de linker hartkamer. 

Nucleaire Geneeskunde maakt gebruik van licht radioactieve stoffen om orga­nen en weefsels af te beelden en om inzicht te krijgen in de functie hiervan. Deze methode van onderzoek wordt scintigrafie genoemd. 

Voorbereiding

Voor dit onderzoek is geen speciale voorbereiding nodig. U mag normaal eten en drinken. Uw medicijnen kunt u gewoon innemen. Ook kunt u uw kleding gewoon aanhouden tijdens het onderzoek. Indien het nodig is om iets uit te trekken, wordt dit aan u gevraagd. 

Zwangerschap

Het nucleair geneeskundig onderzoek wordt aangepast wanneer u zwanger  bent of de kans op zwangerschap bestaat. Het is dus belangrijk dit voor het onderzoek aan ons te melden. 

Borstvoeding

Radioactieve stoffen kunnen in de moedermelk terechtkomen. Als u borstvoeding geeft, laat ons dit dan weten voor het onderzoek. Wij bespreken dan met u of het nodig is de borstvoeding tijdelijk te stoppen. 

Het onderzoek

U neemt plaats liggend op uw rug op een onderzoeksbed en vervolgens wordt er een infuus aangebracht in een bloedvat van de arm. Er wordt een niet radioactieve stof toegediend en daarna 20 minuten gewacht. Vervolgens wordt er een kleine hoeveelheid bloed afgenomen uit het aanwezige infuus. Dit bloed wordt gemengd met een radioactieve stof. Het radioactieve bloed wordt na tien minuten weer aan u toegediend. Na het toedienen van het bloed wordt het infuus verwijderd. Vervolgens gaat u naar de cameraruim­te om de foto’s te maken. 

Tijdens het maken van de foto’s ligt u op uw rug op het onderzoeksbed. U wordt aangesloten op ECG-apparatuur. Achtereenvolgens worden er foto’s van het hart gemaakt vanuit drie richtingen. Het maken van deze opnamen duurt in totaal ongeveer 30 minuten.  

Na het onderzoek

Na het onderzoek mag u alles normaal blijven doen. Wel adviseren wij kleine kinderen niet langer dan een half uur op schoot te nemen gedurende de rest van de dag om ze niet onnodig aan het laatste beetje straling bloot te stellen. 

De uitslag

De uitslag van het onderzoek is niet direct bekend. U krijgt de uitslag van uw behandelend specialist op het met u afgesproken tijdstip. 

Goed om te weten

Straling

De hoeveelheid straling is erg weinig en levert geen gevaar op voor u of uw omgeving. De toegediende vloeistof is maar een korte tijd radioactief en verlaat veelal het lichaam bij het plassen.