Hartscintigrafie (Myocard SPECT)

Het hart is gelegen in de borstkas tussen de longen. De hartspier (=myocard) wordt van zuurstofrijk bloed voorzien door de kransslagaders. Vernauwingen van de kransslagaders verstoren de doorbloeding van de hartspier. Myocard SPECT scintigrafie geeft de arts informatie over de doorbloeding van de hartspier. 

Nucleaire Geneeskunde maakt gebruik van licht radioactieve stoffen om orga­nen en weefsels af te beelden en om inzicht te krijgen in de functie hiervan. Deze methode van onderzoek wordt scintigrafie genoemd. 

Voorbereiding

  • 12 uur voorafgaande aan het inspanningsonderzoek mag u geen cafeïne hou­dende producten gebruiken. Dit betekent dat u geen koffie (ook géén décafé/cafeïnevrije koffie), thee, cola, redbull, chocolade-producten of pijnstillers met cafeïne mag gebruiken.
  • Het is soms nodig dat u voorafgaand aan het inspanningsonderzoek bepaalde medicijnen een aantal dagen niet mag innemen. Of dat bij u het geval is en welke medicijnen dat zijn, wordt u verteld bij het maken van de afspraak.
  • Neem uw medicijnen voor uw hart en longen mee naar het onderzoek. 
  • Neem daarnaast ook iets te eten mee voor tussendoor, dit is belangrijk voor het onderzoek. Eet bij voorkeur brood met vet beleg.
  • 4 uur voorafgaand aan het onderzoek mag u niet meer eten.
  • 2 uur voorafgaand aan het onderzoek mag u ook niet meer drinken of roken. 

Kleding

Voor de inspanningstest moet u uw bovenlijf ontbloten. U mag uw BH aan­houden. Voor het scannen dient u ook uw broekzakken te legen en hals- en borstsieraden af te doen. Tijdens het scannen mag u een hemd of een t-shirt met korte mouwen aan houden, de BH moet wel uit. 

Zwangerschap

Het nucleair geneeskundig onderzoek wordt aangepast wanneer u zwanger  bent of de kans op zwangerschap bestaat. Het is dus belangrijk dit voor het onderzoek aan ons te melden.

Borstvoeding

Radioactieve stoffen kunnen in de moedermelk terechtkomen. Als u borstvoeding geeft, laat ons dit dan weten voor het onderzoek. Wij bespreken dan met u of het nodig is de borstvoeding tijdelijk te stoppen.

Het onderzoek

Het nucleair geneeskundig onderzoek begint met een inspanningstest. De test kan uitgevoerd worden met een fietstest óf door het toedienen van het me­dicijn Adenosine of Regadenoson. Welke manier bij u wordt toegepast, bepaalt de nucleair geneeskundige.

Inspanningstest met fietstest

U neemt plaats op de fiets. U wordt aangesloten op ECG-apparatuur en de bloeddrukmeter. Ook krijgt u een infuus. Wanneer u maximaal aan het in­spannen bent, wordt via het infuus de radioactieve vloeistof toegediend. Vervolgens moet u nog één minuut doorfietsen. Daarna mag u uitfietsen. Na het fietsen wordt u afgekoppeld van de ECG-apparatuur en het infuus wordt verwijderd. Vervolgens moet u ongeveer 1 uur wachten voordat de foto’s worden gemaakt. Tijdens het wachten blijft u in de wachtkamer van afdeling Nucleaire Geneeskunde en krijgt u 1 beker chocolademelk te drinken en u eet uw meegebrachte eten. 


Inspanningstest met Adenosine of Regadenoson

U ligt tijdens de inspanningstest op de onderzoeksbank. U wordt aangesloten op ECG- apparatuur en de bloeddrukmeter. Ook krijgt u een infuus. Via het infuus wordt Adenosine of Regadenoson toegediend. Tijdens deze toediening wordt de radioactieve vloeistof via hetzelfde infuus toegediend. De nucleair geneeskundige bepaalt of u tijdens het toedienen licht mee fietst. Na de toediening wordt u afgekoppeld van de ECG-apparatuur en het infuus wordt verwijderd. Vervolgens moet u ca. 1 uur wachten voordat de foto’s worden gemaakt. Tijdens het wachten blijft u in de wachtkamer van de 
afdeling Nucleaire Geneeskunde en krijgt u 1 beker chocolademelk te drinken en u eet uw meegebrachte eten. 

Het maken van de foto’s

Tijdens het maken van de foto’s ligt u op uw rug met de armen langs het hoofd omhoog op het onderzoeksbed met de gammacamera vlak boven uw borstkas. De camera draait ongeveer 20 minuten om u heen voor het maken van de SPECT. Vervolgens schuift u iets verder onder de camera voor een CT-scan, dit duurt 3 minuten.

De nucleair geneeskundige bepaalt aan de hand van de foto’s van het inspan­ningsonderzoek of er nog extra informatie nodig is middels een rust onder­zoek. In de meeste gevallen is een rustonderzoek nodig na de inspanningstest. Wanneer er een rust onderzoek moet plaatsvinden, bellen we u binnen 1 week voor het maken van de afspraak voor het rustonderzoek. 

Rust onderzoek

U krijgt een infuus in de arm. Vervolgens krijgt u 2 pufjes Nitrospray onder de tong. 1 minuut na de pufjes wordt via het infuus de radio- actieve vloeistof toegediend. Vervolgens moet u ca. 1 uur wachten voordat de foto’s worden gemaakt. Tijdens het wachten blijft u in de wachtkamer van de afdeling Nucleaire Geneeskunde en krijgt u 1 beker chocolademelk te drinken en u eet uw meegebrachte eten. Vlak voor het maken van de foto’s wordt het infuus verwijderd. Het maken van de foto’s gaat op dezelfde manier als bij het inspanningsonderzoek. 

Na het onderzoek

Na het onderzoek mag u alles normaal blijven doen, ook cafeïne houdende producten gebruiken en uw medicijnen innemen. Wel adviseren wij kleine kinderen niet langer dan een half uur op schoot te nemen gedurende de rest van de dag om ze niet onnodig aan straling bloot te stellen.

De uitslag

De uitslag van het onderzoek is niet direct bekend. U krijgt de uitslag van uw behandelend specialist op het met u afgesproken tijdstip.

Goed om te weten

Straling

De hoeveelheid straling is erg weinig en levert geen gevaar op voor u of uw omgeving. De toegediende vloeistof is maar een korte tijd radioactief en verlaat veelal het lichaam bij het plassen.