Hersenscintigrafie

Bij dit onderzoek wordt de werking van een deel van de hersenen in beeld gebracht. Nucleaire Geneeskunde maakt gebruik van licht radioactieve stoffen om organen en weefsels af te beelden en om inzicht te krijgen in de functie hiervan. Deze methode van onderzoek wordt scintigrafie genoemd. 

Voorbereiding

U mag voor dit onderzoek normaal eten en drinken. Het is mogelijk dat u voor het onderzoek bepaalde medicijnen niet mag innemen. Of dat bij u het geval is en welke medicijnen dat zijn, wordt u verteld bij het maken van de afspraak. 

Kleding

U kunt uw kleding gewoon aanhouden tijdens het onderzoek. Hoofd- en halssieraden moet u afdoen.

Zwangerschap

Het nucleair geneeskundig onderzoek wordt aangepast wanneer u zwanger  bent of de kans op zwangerschap bestaat. Het is dus belangrijk dit voor het onderzoek aan ons te melden.

Borstvoeding

Radioactieve stoffen kunnen in de moedermelk terechtkomen. Als u borstvoeding geeft, laat ons dit dan weten voor het onderzoek. Wij bespreken dan met u of het nodig is de borstvoeding tijdelijk te stoppen.

Het onderzoek

Het onderzoek bestaat uit 3 delen. 

  1. Op de afgesproken tijd krijgt u 2 tabletjes die u met water moet 
    innemen.
  2. 30 minuten na de inname van de tabletjes krijgt u de radioactieve 
    vloeistof toegediend via een injectie in een bloedvat van de arm. Na de injectie mag u de afdeling Nucleaire Geneeskunde verlaten.
  3. Ongeveer 4 uur na de injectie worden de foto's gemaakt. Hiervoor neemt u plaats op uw rug op de onderzoekstafel met uw hoofd in een speciale hoofdsteun. Aan de zijkant van uw hoofd plaatsen we kleine kussentjes om uw hoofd vast te zetten zodat u goed stil kunt blijven liggen. De laborant zet de camera vlak boven uw hoofd. 
    Gedurende 45 minuten draait de camera om uw hoofd heen. Aansluitend wordt een CT opname gemaakt. Hiervoor schuift de tafel iets verder onder de camera. Deze CT-opname duurt enkele minuten. 

Na het onderzoek

Na het onderzoek mag u alles normaal blijven doen. Wel adviseren wij kleine kinderen niet langer dan een half uur op schoot te nemen gedurende de rest van de dag om ze niet onnodig aan straling bloot te stellen.

De uitslag

De uitslag van het onderzoek is niet direct bekend. U krijgt de uitslag van uw behandelend specialist op het met u afgesproken tijdstip.

Goed om te weten

Straling

De hoeveelheid straling is erg weinig en levert geen gevaar op voor u of uw omgeving. De toegediende vloeistof is maar een korte tijd radioactief en verlaat veelal het lichaam bij het plassen.