Histaminedrempelbepaling

Een histaminedrempel-bepaling is een onderzoek om te kijken hoe gevoelig de luchtwegen zijn. Bijvoorbeeld voor allergenen: stoffen die een allergische reactie kunnen geven. Voor het onderzoek wordt histamine gebruikt. Histamine is een stof die ervoor kan zorgen dat de luchtwegen nauwer worden. Het is een prikkelende, maar onschadelijke stof. Hiermee kan de gevoeligheid van de luchtwegen gemeten worden. 

Voorbereiding

Zo bereidt u zich voor:

 • U mag voor het onderzoek gewoon eten en drinken.
 • Het is belangrijk dat u rustig en ontspannen aan de test begint. Kom daarom op tijd.
 • U mag zich vóór het onderzoek niet te veel inspannen. Ga vóór het onderzoek bijvoorbeeld niet sporten.

Stoppen met bepaalde medicijnen

Voor het onderzoek moet u stoppen met het innemen van sommige longmedicijnen. Hieronder ziet u welke dat zijn en hoe lang van tevoren u moet stoppen. Weet u niet bij welke groep uw longmedicijnen horen? Neem dan minimaal 1 week voor het onderzoek contact op met de longfunctieafdeling.

Soms heeft de longarts of kinderarts u gevraagd door te gaan met de medicijnen tijdens het onderzoek. Vermeld dit dan bij het onderzoek.

Let op: heeft u op dit moment een antibioticakuur of prednisonkuur? Of bent u hier minder dan 6 weken geleden mee gestopt? Overleg dan op tijd met de afdeling longfunctie of de test door kan gaan.

 • 1 week voor het onderzoek stoppen
  Anoro, Bevespi, Incruse, Seebri, Spiriva, Spiolto, Tiotrus, Tiotropium, Trelegy ellipta, Trimbow, Ultibro, Xoterna.

 • 3 dagen voor het onderzoek
  Antihistaminica tabletten en drankjes, bijvoorbeeld Desloratadine, Loratadine, Cetirizine, Levocetirizine.

 • 48 uur (2 dagen) voor het onderzoek stoppen
  Daxas, Onbrez, Relvar ellipta, Striverdi, Theolair

 • 36 uur voor het onderzoek stoppen
  Aclidinium, Atimos, Bufoler easyhaler, Duaklir genuair, Duoresp spiromax, Elpenhaler, Eklira genuair, Flutiform, Foradil, Formoterol, Foster, Montelukast, Oxis, Salmeterol, Semprex, Seretide, Serevent, Singulair, Symbicort

 • 12 uur voor het onderzoek stoppen
  Atrovent, Berodual, Combivent, Ipratropium

 • 6 uur voor het onderzoek stoppen
  Airomir, Bricanyl, Salbutamol, Terbutaline, Ventolin

 • Niet stoppen
  Alvesco, Beclometason, Budesonide, Ciclesonide, Fluticason, Flixotide, Pulmicort, Qvar

Het onderzoek

Het onderzoek gaat als volgt:

 • Tijdens het onderzoek zit u in een stoel.
 • U krijgt een mondstuk in de mond en een klemmetje op de neus.
 • U ademt via het mondstuk dat is verbonden met een meetapparaat.
 • Als de test begint vraagt de longfunctieanalist u om een paar keer diep in en krachtig uit te blazen.
 • Daarna gaat u verschillende histamine-oplossingen inademen. De hoeveelheid (dosis) die u inademt, wordt steeds groter.
 • Na iedere inademing wordt uw longfunctie gemeten.
 • De gemeten waarden laten zien of u astmatisch reageert.

Heeft u een astmatische reactie? Dan krijgt u meteen een medicijn tegen deze reactie. We meten ook hoe uw luchtwegen op dit medicijn reageren.

Het onderzoek duurt ongeveer 60 minuten.

Na het onderzoek

 • U kunt meteen na het onderzoek naar huis.
 • Misschien heeft u nog een paar uur last van een hese stem, hoesten, kortademigheid en vermoeidheid. Dit gaat vanzelf weer
  over.

De uitslag

De uitslag van het onderzoek wordt bij uw volgende bezoek met u besproken door uw behandelend arts.