Hyperventilatietest

Een hyperventilatietest wordt ook wel een hyperventilatie provocatietest genoemd. Bij dit onderzoek kijkt de arts of uw klachten het gevolg kunnen zijn van hyperventilatie. Bij hyperventilatie ademt iemand te snel en/of te veel.

Voorbereiding

 • U mag voor het onderzoek gewoon eten en drinken.
 • Gebruikt u medicijnen? Neem deze dan gewoon in.

Het onderzoek

Het onderzoek gaat als volgt:

 • Tijdens het onderzoek ademt u door een masker. U kunt zowel door de neus als door de mond ademhalen.
 • Het masker is aangesloten op meetapparatuur. Hiermee wordt bekeken hoe vaak u per minuut in- en uitademt. En hoeveel koolzuurgas uw longen afgeven.
 • U ademt eerst een aantal minuten rustig.
 • Hierna ademt u maximaal 3 minuten snel en diep in en uit.
 • Hierna ademt u nog 3 tot 5 minuten rustig.

Na het ademen aan het masker geeft u aan of u klachten kreeg tijdens het onderzoek. Vervolgens nemen we nog een vragenlijst met u door.

De longarts kijkt naar:

 • hoe uw ademhaling herstelt;
 • het koolzuurgas;
 • de klachten die u tijdens het onderzoek heeft ondervonden, en
 • de vragenlijst.

Zo beoordeelt de longarts of uw klachten het gevolg zijn van hyperventilatie.

Het onderzoek duurt ongeveer 45 minuten.

Na het onderzoek

U kunt meteen na het onderzoek naar huis. Begeleiding naar huis is niet nodig. 

De uitslag

De uitslag van het onderzoek wordt bij uw volgende bezoek met u besproken door uw behandelend arts.