Inspannings-electrocardiogram

Het inspannings-elektrocardiogram geeft informatie over het hart tijdens inspanning. Omdat bij dit onderzoek gebruik wordt gemaakt van een home-trainer spreken we ook van ’fiets-ergometrie’.

Voorbereiding

Medicijnen

Gebruikt u geneesmiddelen? Meldt dit dan voor de start van het onderzoek.

Eten en drinken

U hoeft voor dit onderzoek niet nuchter te zijn. Neem ongeveer 1 uur voor het onderzoek een lichte maaltijd.

Kleding en schoenen

U kunt een sportbroekje en gemakkelijke schoenen meebrengen. We raden u daarnaast aan om schoenen met rubber zolen te dragen.

Het onderzoek

Het onderzoek begint met het aanbrengen van de elektroden op de
borst. Vooraf wordt de huid ontvet; dit kan wat koud aanvoelen.

Vervolgens mag u plaats nemen op de home-trainer en begint u met trappen. De pedalen worden steeds zwaarder belast en u krijgt het gevoel dat tegen een steeds steilere helling moet op fietsen.

Meestal is het de bedoeling van deze test dat een maximaal
haalbare inspanning wordt geleverd. Daarom wordt u, tijdens het fietsen, aangemoedigd ’alles’ te geven. Maximale inzet zal ook het beste resultaat van het onderzoek geven. Het onderzoek zelf duurt ongeveer 15 tot 30 minuten. Dit hangt af van uw persoonlijke situatie.

Tijdens de inspanning wordt het elektrocardiogram voortdurend in de gaten gehouden. Dat geldt ook voor de bloeddruk. Heeft u tijdens het onderzoek klachten, zoals pijn op de borst, vermoeidheid en kortademigheid, meld dit dan direct. Het is niet de bedoeling dat u  zomaar stopt met fietsen. Probeer door te trappen tot gezegd wordt dat u mag stoppen.

De apparatuur, die alle gegevens verwerkt, geeft af en toe een pieptoontje. Dit is geen alarmsignaal dus u hoeft hier niet van te
schrikken.

De uitslag

U krijgt de uitslag van het onderzoek via uw behandelend arts.

Aanvraag huisarts

Heeft uw huisarts het onderzoek aangevraagd dan krijgt u de uitslag via uw huisarts. U kunt vanaf drie werkdagen na het onderzoek een afspraak met uw huisarts maken om de uitslag te bespreken en het vervolg van uw behandeling. In sommige gevallen kan dit telefonisch.