Kansbepalende testen

Kansbepalende testen zijn onderzoeken tijdens de zwangerschap die als doel hebben vast te stellen of het ongeboren kind een verhoogde kans heeft op een aangeboren afwijking. Het gaat dus om kansberekening; geen enkele test kan met zekerheid vaststellen of uw kind een aandoening wel of niet heeft. 

De informatie die met zulke testen gegeven wordt, is voor sommige aanstaande ouders onvolledig. Sommigen willen om die reden liever geen informatie over prenatale testen. Anderen willen alles weten. Vraag uw verloskundige om meer informatie. De verloskundige helpt u hierin graag verder. Ook zijn er boeken, websites en instanties die u verder kunnen helpen.

Lees meer in de folder

Meer informatie leest u in de folder Kansbepalende testen(https://rivierenland-web-prod.azurewebsites.net/media/y14bbe5i/150301-20052008-downsyndroom-4zrt.pdf).