Keel- en neusholte onderzoek

Een onderzoek van de keel- en neusholte noemen we ook wel een slaapnasopharynscopie. Bij dit onderzoek wordt een lange, dunne flexibele kijker gebruikt. Tijdens het onderzoek slaapt u. U krijgt een korte narcose (verdoving).

U krijgt dit onderzoek vanwege een slaapstoornis. Bijvoorbeeld omdat u snurkt of omdat uw adem stokt tijdens het slapen (adempauze of apneu). Met dit onderzoek kijkt de KNO-arts waarom u snurkt of waarom u last heeft van adempauzes tijdens uw slaap. Hiermee kan de arts bepalen welke behandeling het beste voor u is.

Voorbereiding

Omdat u onder narcose gaat, krijgt u eerst een oproep voor een pre-operatieve screening. Dit duurt ongeveer 15 minuten.

Het onderzoek

  • Voor de narcose krijgt u een infuus in de arm.
  • De KNO-arts brengt daarna een dunne, flexibele kijker (scoop) in uw neus waarmee de arts de binnenkant van uw neus- en keelholte kan bekijken.
  • De narcose wordt toegediend via het infuus in de arm.
  • Tijdens de narcose kijkt de KNO-arts met de scoop waar uw snurkgeluiden vandaan komen. Ook kijkt de arts of uw adem stokt tijdens uw slaap (apneu).

Tijdens het onderzoek wordt alleen gekeken. U heeft daar tijdens en na het onderzoek geen pijn of last van.

Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten.

Na het onderzoek

Na het onderzoek blijft u kort op de dagbehandeling. Na 1 tot 2 uur mag u weer naar huis.

Vervoer naar huis

U mag na het onderzoek niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen. Zorg dat u iemand meeneemt die u naar huis kan begeleiden.

Ook mag u 24 uur lang geen zware machines bedienen of gebruiken.

De uitslag

U krijgt de uitslag van het onderzoek binnen 1 tot 2 weken van de KNO-arts. De arts bespreekt met u wat de beste behandeling is voor uw snurkprobleem. Bijvoorbeeld:

  • Een snurkbeugel (MRA): de snurkbeugel draagt u tijdens de slaap en deze duwt uw onderkaak een paar millimeter naar voren. Dit kan het snurken en/of de ademstops tegengaan. U kunt een snurkbeugel zelf in- en uitdoen.
  • Een operatie: tijdens deze ingreep kan de KNO-arts bijvoorbeeld uw huig en/of keelamandelen verwijderen. De arts bespreekt eerst de voor- en nadelen van een operatie met u.
  • Een 'chinlift': Dit is een operatie waarbij de onderkaak naar voren wordt geduwd. Dit kan het snurken en/of de adempauzes (apneu) tegengaan.