Longfunctie-onderzoek

Een longfunctie-onderzoek bestaat meestal uit een aantal testen. Tijdens deze testen worden verschillende functies van de longen gemeten.

Voorbereiding

 • U mag voor dit onderzoek gewoon eten en drinken.
 • Rookt u, zorg er dan voor dat u een uur voor het onderzoek niet meer rookt. Krijgt u een diffusiemeting? Rook dan niet op de dag van het onderzoek.
 • Het is belangrijk dat u rustig en ontspannen aan de test begint. Kom daarom op tijd.

Het onderzoek en medicijngebruik

Als u dit onderzoek voor het eerst krijgt

Gebruikt u medicijnen om uw luchtwegen te verwijden (bijvoorbeeld inhalers)? Neem de medicijnen dan niet in. Lukt het niet om met de longmedicatie te stoppen? Neem de medicatie dan wel in. De longfunctieanalist vraagt u wanneer u uw medicijnen voor het laatst ingenomen heeft.

Controlebezoek na een (half)jaar

Gebruikt u medicijnen om uw luchtwegen te verwijden (bijvoorbeeld inhalers)? Neem de medicijnen dan gewoon in. De longfunctieanalist vraagt u wanneer u uw medicijnen voor het laatst ingenomen heeft.

Het onderzoek

Tijdens het longfunctie-onderzoek kunnen verschillende testen gedaan worden:

Flow-volume onderzoek/spirogram

Bij dit onderzoek wordt gekeken hoeveel en hoe snel u in en uit kunt ademen.

 • U ademt aan een longfunctieapparaat met een mondstuk in de mond en een klemmetje op uw neus.
 • De longfunctieanalist vraagt u om een aantal keer maximaal ver uit en in te ademen en een aantal keer krachtig en ver uit te ademen.

Flow-volume onderzoek/spirogram na medicatie

Soms wordt het flow/volumeonderzoek en spirogram herhaald nadat u medicatie heeft gekregen die uw luchtwegen verruimt. Dat wordt reversibiliteit genoemd. De longarts kan dan zien of uw longfunctie beter wordt door deze medicijnen.

 • U krijgt medicatie om uw luchtwegen te verwijden.
 • Het duurt 15 tot 30 minuten tot de medicatie ingewerkt is. In de tussentijd krijgt u eventueel andere longfunctietesten.
 • Daarna doet u nog een keer het flow/volumeonderzoek en spirogram.

FRC-meting

Dit onderzoek kijkt naar het totale longvolume.

 • U ademt door een mondstuk. Dit mondstuk zit vast aan een longfunctieapparaat.
 • U krijgt een klemmetje op de neus.
 • Het apparaat meet 5 tot 7 minuten uw normale ademhaling als u in rust bent.
 • Daarna ademt u een keer maximaal uit en in.

Een andere methode voor dit onderzoek is met behulp van de bodybox. Dit is een glazen cabine waarin u plaatsneemt.

 • U ademt door een mondstuk en u krijgt een klemmetje op de neus.
 • U ademt in uw eigen tempo.
 • Wanneer nodig vraagt de longfunctieanalist u om wat sneller te ademen.
 • U ademt drie keer rustig tegen een klepje aan. 
 • Daarna ademt u een keer maximaal uit en in.

Diffusiemeting

Deze test laat zien hoe goed uw longen zuurstof opnemen uit en afgeven aan het bloed.

 • U ademt door een mondstuk met een klemmetje op de neus.
 • U ademt eerst maximaal ver uit en dan maximaal diep in.
 • U houdt de adem 10 seconden in.
 • Vervolgens ademt u weer helemaal uit.

Hierbij wordt het verschil in samenstelling van de in- en uitademingslucht gemeten.

Na het onderzoek

U kunt na het onderzoek meteen naar huis. Begeleiding hierbij is niet nodig.

De uitslag

De uitslag van het onderzoek wordt bij uw volgende bezoek met u besproken door uw behandelend arts.