Longfunctieonderzoek: Diffusiemeting

Binnenkort wordt u verwacht op de longfunctieafdeling voor een longfunctieonderzoek.

Meer over

Bij het longfunctieonderzoek wordt gemeten hoe de longen werken. Het onderzoek kan uit een of meer testen bestaan. De testen die in uw geval gedaan worden, hangen samen met de aard en oorzaak van uw klachten.

Voorbereiding

  • U hoeft niet nuchter te zijn voor dit onderzoek. Dit betekent dat u mag eten en drinken.
  • Als u rookt wordt u verzocht om de dag van de meting het roken te staken.
  • Het is belangrijk dat u rustig en ontspannen aan de test begint. Kom daarom op tijd.

Medicijngebruik

  • Gebruikt u medicatie om uw luchtwegen te verwijden (bijvoorbeeld inhalers) en komt u voor de eerste keer voor dit onderzoek? Neem deze dan niet in. Lukt het niet om met de longmedicatie te stoppen? Neem de medicatie dan in. De longfunctieanalist vraagt u naar de laatste medicatie inname.
  • Gebruikt u medicatie om uw luchtwegen te verwijden (bijvoorbeeld inhalers) en komt u voor een controlebezoek bijvoorbeeld na een (half)jaar? Neem uw medicatie dan gewoon in. De longfunctieanalist vraagt u naar de laatste medicatie inname.

Onderzoek

De diffusiemeting laat zien hoe goed uw longen zuurstof opnemen en afgeven aan het bloed. U ademt door een mondstuk met een klemmetje op de neus. U ademt eerst maximaal ver uit en dan maximaal diep in. U houdt de adem 10 seconden in. Vervolgens ademt u weer helemaal uit. Het verschil in samenstelling van de in- en uitademingslucht wordt gemeten.

Na onderzoek

U kunt direct na het onderzoek naar huis. Begeleiding naar huis is niet noodzakelijk. 

De uitslag

U krijgt de uitslag van het onderzoek bij uw volgende bezoek aan de longarts.