Longfunctieonderzoek: Flow/volume en reversibiliteitsmeting

Binnenkort wordt u verwacht op de longfunctieafdeling voor een longfunctieonderzoek. De longfunctieafdeling bevindt zich op de polikliniek longgeneeskunde.

Meer over

Bij het longfunctieonderzoek wordt gemeten hoe de longen werken. Het onderzoek kan uit een of meer testen bestaan. De testen die in uw geval gedaan worden, hangen samen met de aard en oorzaak van uw klachten.

Voorbereiding

  • U hoeft niet nuchter te zijn voor dit onderzoek. Dit betekent dat u mag eten en drinken.
  • Als u rookt wordt u verzocht om een uur voor de meting het roken te staken.
  • Het is belangrijk dat u rustig en ontspannen aan de test begint. Kom daarom op tijd.

Medicijngebruik

  • Gebruikt u medicatie om uw luchtwegen te verwijden (bijvoorbeeld inhalers) en komt u voor de eerste keer voor dit onderzoek? Neem deze dan niet in. Lukt het niet om met de longmedicatie te stoppen? Neem de medicatie dan in. De longfunctieanalist vraagt u naar de laatste medicatie inname.
  • Gebruikt u medicatie om uw luchtwegen te verwijden (bijvoorbeeld inhalers) en komt u voor een controlebezoek bijvoorbeeld na een (half)jaar? Neem uw medicatie dan gewoon in. De longfunctieanalist vraagt u naar de laatste medicatie inname.

Onderzoek

Spirogram en flow/volumeonderzoek is een onderzoek om te kijken hoeveel en hoe snel u in en uit kunt ademen. U ademt aan een longfunctieapparaat met een mondstuk in de mond en een klemmetje op uw neus. De longfunctieanalist vraagt u om een aantal keer maximaal ver uit en in te ademen en een aantal keer krachtig en ver uit te ademen.  

Het flow/volumeonderzoek en spirogram wordt herhaald nadat u medicatie heeft gekregen dat uw luchtwegen verruimd. De longarts kan dan zien of uw longfunctie verbetert door deze medicijnen. U krijgt medicatie om uw luchtwegen te verwijden. Het duurt 15 tot 30 minuten tot de medicatie ingewerkt is. In de tussentijd kunnen andere longfunctietesten gedaan worden. Daarna doet u nog een keer het flow/volumeonderzoek en spirogram.

Na onderzoek

U kunt direct na het onderzoek naar huis. Begeleiding naar huis is niet noodzakelijk. 

De uitslag

U krijgt de uitslag van het onderzoek bij uw volgende bezoek aan de longarts.