Longfunctieonderzoek: FRC-meting

Binnenkort wordt u verwacht op de longfunctieafdeling voor een longfunctieonderzoek. De longfunctieafdeling bevindt zich op de polikliniek longgeneeskunde.

Meer over

Bij het longfunctieonderzoek wordt gemeten hoe de longen werken. Het onderzoek kan uit een of meer testen bestaan. De testen die in uw geval gedaan worden, hangen samen met de aard en oorzaak van uw klachten.

Voorbereiding

  • U hoeft niet nuchter te zijn voor dit onderzoek. Dit betekent dat u mag eten en drinken.
  • Als u rookt wordt u verzocht om een uur voor de meting het roken te staken.
  • Het is belangrijk dat u rustig en ontspannen aan de test begint. Kom daarom op tijd.

Medicijngebruik

  • Gebruikt u medicatie om uw luchtwegen te verwijden (bijvoorbeeld inhalers) en komt u voor de eerste keer voor dit onderzoek? Neem deze dan niet in. Lukt het niet om met de longmedicatie te stoppen? Neem de medicatie dan in. De longfunctieanalist vraagt u naar de laatste medicatie inname.
  • Gebruikt u medicatie om uw luchtwegen te verwijden (bijvoorbeeld inhalers) en komt u voor een controlebezoek bijvoorbeeld na een (half)jaar? Neem uw medicatie dan gewoon in. De longfunctieanalist vraagt u naar de laatste medicatie inname.

Onderzoek

Dit onderzoek bepaalt het totale longvolume. U ademt door een mondstuk. Dit mondstuk zit vast aan een longfunctieapparaat. U krijgt een klemmetje op de neus. Het apparaat registreert vijf tot zeven minuten uw normale ademhaling in rust. Daarna ademt u een keer maximaal uit- en in.

Een andere methode voor dit onderzoek is met behulp van de bodybox. Dit is een glazen cabine waarin u plaats neemt. U ademt door een mondstuk en krijgt u een klemmetje op de neus. U ademt in uw eigen tempo. Wanneer nodig vraagt de longfunctieanalist u om wat sneller te ademen. U ademt drie keer rustig tegen een klepje aan. Daarna ademt u een keer maximaal uit en in.

Na onderzoek

U kunt direct na het onderzoek naar huis. Begeleiding naar huis is niet noodzakelijk. 

De uitslag

U krijgt de uitslag van het onderzoek bij uw volgende bezoek aan de longarts.