Longscintigrafie

Er bestaat een rechter en linker long, elk weer verdeeld in segmenten. Tijdens het inademen stroomt er lucht in de longen. De lucht verspreidt zich via vertakkingen over de longen. In de longen wordt zuurstof in het bloed opgenomen. Bloedvaten in de longen zorgen ervoor dat het zuurstofrijke bloed naar het hart wordt getransporteerd. De longscintigrafie geeft de arts informatie over de doorbloeding (perfusie) van alle longsegmenten. 

Nucleaire Geneeskunde maakt gebruik van licht radioactieve stoffen om organen en weefsels af te beelden en om inzicht te krijgen in de functie hiervan. Deze methode van onderzoek wordt scintigrafie genoemd. 

Voorbereiding

Voor dit onderzoek is geen speciale voorbereiding nodig. U mag normaal eten en drinken. Uw medicijnen kunt u gewoon innemen.

Kleding

U kunt uw kleding gewoon aanhouden tijdens het onderzoek. Als het noodzakelijk is om iets uit te trekken, wordt dit aan u gevraagd. Sieraden ter hoogte van de borst moeten worden afgedaan. 

Zwangerschap

Het nucleair geneeskundig onderzoek wordt aangepast wanneer u zwanger  bent of de kans op zwangerschap bestaat. Het is dus belangrijk dit voor het onderzoek aan ons te melden.

Borstvoeding

Radioactieve stoffen kunnen in de moedermelk terechtkomen. Als u borstvoeding geeft, laat ons dit dan weten voor het onderzoek. Wij bespreken dan met u of het nodig is de borstvoeding tijdelijk te stoppen.

Het onderzoek

U krijgt eerst een injectie met een radioactieve vloeistof, meestal in de arm. Deze injectie wordt gegeven terwijl u ligt. Na het toedienen wordt u een paar keer goed door te zuchten dit om voor een goede verdeling in de longen te zorgen.

Het maken van de foto’s gebeurt direct na de injectie. Afhankelijk van uw conditie wordt dit zittend of liggend gedaan. Het onderzoek duurt  ongeveer een half uur. 

Na het onderzoek

Na het onderzoek mag u alles normaal blijven doen. Wel adviseren wij kleine kinderen niet langer dan een half uur op schoot te nemen gedurende de rest van de dag om ze niet onnodig aan straling bloot te stellen. 

De uitslag

De uitslag van het onderzoek is niet direct bekend. U krijgt de uitslag van uw behandelend specialist op het met u afgesproken tijdstip. 

Goed om te weten

Straling

De hoeveelheid straling is erg weinig en levert geen gevaar op voor u of uw omgeving. De toegediende vloeistof is maar een korte tijd radioactief en verlaat veelal het lichaam bij het plassen.