Maagonderzoek (gastroscopie) diabetespatiënt

Een gastroscopie is een inwendig onderzoek van het slijmvlies van de slokdarm, maag en twaalfvingerige darm met behulp van een gastroscoop. Er wordt een buigzame slang met een lichtje en een lens via de mond ingebracht naar de maag. Tijdens dit maagonderzoek kunnen stukjes weefsel (biopten) worden weggenomen voor onderzoek. Dit is niet pijnlijk. Een gastroscopie duurt 5 tot 15 minuten.

Voorbereiding

Begeleider

Het is voorschrift om iemand mee te nemen die u kan begeleiden. De begeleider is niet bij het onderzoek aanwezig, maar krijgt na het onderzoek (wanneer u dat op prijs stelt), nog een beknopte uitleg over het verloop van het onderzoek. De begeleider blijft dus aanwezig tot het onderzoek klaar is.

Na het onderzoek wordt u ongeveer 1 uur opgenomen op de afdeling dagbehandeling. U mag tot 24 uur na het onderzoek niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen! Regel van tevoren vervoer naar huis. U mag alleen onder begeleiding het ziekenhuis verlaten (geen taxivervoer).

Medicijnen 

Tijdens het intake gesprek heeft u met de arts besproken welke medicijnen u gebruikt. Het is belangrijk dat u tijdens het intake gesprek heeft vermeld of u bloedverdunners gebruikt. Uw medisch specialist bespreekt dan met u wat u moet doen  met uw antistollingsmedicatie (bloedverdunners).

Stop nooit naar eigen inzicht met het gebruik van bloedverdunners, hartmedicatie of “pufjes” voor uw longaandoening, maar overleg dit eerst met uw behandelend arts.

Diabetesmedicatie

Neem uw eigen insuline en tabletten mee naar het ziekenhuis. 

Slaapmiddel

Het kan zijn dat in het gesprek met u behandelend arts is besproken dat u voor dit onderzoek een roesje krijgt met het slaapmiddel Midazolam. Heeft u OSAS (slaapapneu) geef dit dan door aan uw behandelend arts. Als u slaapmiddel toegediend krijgt is het nodig om uw eigen CPAP apparaat mee te nemen. Direct na het onderzoek wordt de CPAP aangesloten. De CPAP blijft aangesloten
totdat het slaapmiddel helemaal is uitgewerkt.

U krijgt voor het onderzoek een infuusnaald ingebracht in uw arm waardoor het slaapmiddel wordt toegediend. U moet er rekening mee houden dat u na het onderzoek slaperig bent en u zich waarschijnlijk niet meer herinnert wat er met u besproken is.

 

Het onderzoek

Voor het onderzoek

Bij 2 maal daags insuline en/of tabletten

Vindt het onderzoek in de ochtend plaats dan mag u vanaf 24.00 uur  niets meer eten. Tot 2 uur voor het onderzoek mag u water of thee drinken. Daarna mag u niets meer drinken tenzij u een hypoklykemie krijgt. In de ochtend neemt u geen insuline en/of diabetestabletten.

Vindt het onderzoek in de middag plaats, dan mag u een licht ontbijt (thee en beschuit) gebruiken en tot 2 uur voor het onderzoek nog thee of water gebruiken. Daarna mag u niets meer drinken tenzij u een hypoklykemie krijgt. Voor het lichte ontbijt spuit u de helft van de gebruikelijke hoeveelheid insuline zonder de diabetestabletten
die u eventueel ook gebruikt.

Bij 4 maal daags insuline en/of tabletten

Vindt het onderzoek in de ochtend plaats dan mag u vanaf 24.00 uur  niets meer eten. Tot 2 uur voor het onderzoek mag u water of thee drinken. Daarna mag u niets meer drinken tenzijn u een hypoklykemie krijgt. Voor de nacht neemt u de helft van de nachtinsuline. In de ochtend neemt u geen insuline en/of diabetestabletten.

Vindt het onderzoek in de middag plaats dan neemt u de avond voor het onderzoek de normale maaltijd, met daarbij passende hoeveelheid maaltijdinsuline en eventueel diabetestabletten. Voor het slapen gaan de gebruikelijke hoeveelheid langwerkende insuline.

De ochtend van het onderzoek neemt u de helft van de gebruikelijke
maaltijdinsuline voorafgaande aan een licht ontbijt met beschuit en
thee of water zonder diabetestabletten.Daarna eet u niets meer. Tot 2 uur voor het onderzoek mag u nog thee of water gebruiken. Daarna mag u niets meer drinken tenzij u een hypoklykemie krijgt. 

Wanneer u een hypoklykemie krijgt

  • Neem 6 tabletten dextro met water of
  • Neem een half glas limonadesiroop met water of
  • Neem 1 glas (200 ml) frisdrank 

Kleding

Wij adviseren u voor het onderzoek gemakkelijk zittende kleding aan te trekken.

Tijdens het onderzoek

De verpleegkundige legt u zo nodig eerst uit wat er gaat gebeuren. Voor het onderzoek krijgt u een wit drankje en wordt de keel met een spray verdoofd. Een gebitsprothese gaat meestal uit. Het onderzoek gebeurt liggend op de linkerzij. U krijgt een bitje tussen uw tanden of tussen uw kaken, dit om de slang te beschermen tegen stukbijten.

Na het inbrengen van de slang wordt het licht in de onderzoekskamer gedimd. Het is mogelijk dat u tijdens het onderzoek moet boeren. Dit komt doordat er lucht in uw maag geblazen wordt. Probeer tijdens het onderzoek de ingebrachte lucht niet te laten ontsnappen, het is de
bedoeling dat de maag goed ontplooid blijft. Laat het speeksel uit uw mond in de handdoek lopen. U hebt de mogelijkheid mee te kijken op de monitor tijdens het onderzoek.

Na het onderzoek

Een half uur na het onderzoek kunt u weer een maaltijd eten en spuit u de daarbij passende hoeveelheid insuline met de diabetestabletten die u
eventueel ook gebruikt.

Het kan zijn dat uw bloedglucoses een paar dagen licht ontregeld zijn. Dit herstelt zich meestal weer vanzelf. Zelf kunt u eventueel bijregelen. Als de ontregeling langer dan twee dagen duurt, neem dan contact op met de diabetesverpleegkundige.

Na het onderzoek kunt u weer naar huis. Omdat uw keel verdoofd is, mag u een half uur na het onderzoek niet eten of drinken om verslikking te voorkomen. Opboeren kan verlichting geven wanneer u een opgeblazen gevoel hebt.

De uitslag

De arts die het onderzoek verricht heeft, geeft u in het kort een voorlopige uitslag. U krijgt de volledige uitslag van uw behandelend arts of huisarts. Als er weefselstukjes zijn weggenomen duurt het vijf werkdagen voordat de uitslag hiervan bekend is.

Complicaties

Een gastroscopie is een veilig onderzoek. Complicaties zijn zeldzaam, maar kunnen voorkomen. Er is een kleine kans op bloedverlies na het wegnemen van weefselstukjes van een poliep. Er bestaat een zeer kleine kans op een perforatie. Bijwerkingen van het onderzoek kunnen soms een opgeblazen gevoel in de buik of een gevoelige keel geven.

Wanneer u na thuiskomst last krijgt van toenemende buikpijn en/ of koorts neem dan contact op met de endoscopie afdeling, de polikliniek Interne Geneeskunde of buiten werktijden met de spoed eisende hulp (SEH).