MRI-onderzoek van de dunne darm

MRI (Magnetic Resonance Imaging) is een methode waarmee afbeeldingen worden gemaakt van de binnenkant van het lichaam. Een MRI-scanner maakt gebruik van sterke magneten en radiogolven. Er wordt geen gebruik gemaakt van röntgenstraling. Het is niet schadelijk voor uw lichaam.

Voorbereiding

Eten en drinken

Op de dag van het onderzoek mag u 4 uur voor uw afspraak niet meer eten, drinken en roken.

Vragenlijst

Vul de digitale vragenlijst een dag vóór het onderzoek in. 
Heeft u een papieren vragenlijst ontvangen? Geef de ingevulde vragenlijst voor uw afspraak af aan de baliemedewerkster van de afdeling Radiologie. 

Aandachtspunten voor de vragenlijst

 • Pacemaker: mensen met magnetische of elektrische hulpmiddelen kunnen in sommige gevallen geen MRI-onderzoek ondergaan. Heeft u een pacemaker? Dan overleggen we met de technicus van de pacemaker of uw onderzoek kan doorgaan. Inmiddels zijn er veel pacemakers in gebruik die veilig in een MRI kunnen.
 • Gehoorimplantaten: bepaalde gehoorbeenimplantaten kunnen wel een probleem zijn. Als wij weten wat voor implantaat u heeft, kunnen we aanvullende informatie opzoeken en bepalen of het onderzoek kan doorgaan.
 • Metalen prothese of metaalsplinters: Het is voor ons belangrijk om te weten of u geopereerd bent en er een metalen prothese in uw lichaam zit. Of dat u ooit metaalsplinters in uw oog heeft gehad. Geeft u dat aan op de vragenlijst.

Kleding en sieraden

Metalen voorwerpen verstoren het onderzoek. De laborant vraagt u daarom alle metalen voorwerpen achter te laten in de kleedkamer. U kunt hierbij denken aan gebitsprothesen, geld, horloges, haarspelden, pruik, hair extensions, piercings, sieraden en sleutels. Ook een orthodontiebeugel kunt u, als dat mogelijk is, in de kleedruimte achterlaten.

Kledingstukken met metalen knopen, ritsen en haakjes moet u uittrekken. Het is handig om hiermee rekening te houden bij de kleding en sieraden die u gaat dragen op de dag van het onderzoek.
Een hemd of T-shirt met korte mouwen zonder versieringen kunt u wel aanhouden. Neem deze zo nodig mee.

Zwangerschap 

Er zijn geen nadelige effecten van het MRI-onderzoek bekend op het ongeboren kind. Toch zijn wij voorzichtig met MRI-onderzoeken in de eerste drie maanden van de zwangerschap. Als u zwanger bent of zou kunnen zijn, bespreek dit dan met uw behandelend arts. 

Medicijnen 

Als u medicijnen gebruikt, kunt u deze gewoon blijven innemen. Ook op de dag van het onderzoek.  

Het onderzoek

Vlak voor het onderzoek krijgt u in de wachtkamer van de laborant één liter contrastmiddel te drinken. Dit contrastmiddel drinkt u in een half 
uur op. U dient daarom 1 uur voorafgaand aan het onderzoek aanwezig te zijn.

 • Er wordt een infuus in uw arm aangebracht.
 • Tijdens het onderzoek krijgt u Buscopan® toegediend. Dat is een middel om de darmen kortdurend tot rust te brengen. Dit wordt via het infuus toegediend.
 • Tijdens de scan ligt u op uw rug op een onderzoekstafel. U ligt helemaal in het apparaat. Om het onderzoek goed te laten verlopen, wordt er een meetapparaat op uw buik gelegd. Deze is nodig om de opnamen te maken. Hier voelt u niets van.  
 • Het apparaat maakt veel lawaai. U krijgt oordopjes in of een hoofdtelefoon op voor eventuele aanwijzingen over uw ademhaling en om het lawaai iets te dempen. 
 • U kunt tijdens het onderzoek naar de radio luisteren. 
 • Probeer tijdens het onderzoek zo stil mogelijk te liggen, omdat de opnamen anders kunnen mislukken. 

Contrastmiddel

U krijgt tijdens het onderzoek ook een contrastmiddel (Gadolinium) toegediend. Met dit contrastmiddel zijn verschillende weefsels beter te onderscheiden. Het contrastmiddel wordt via een infuus in de arm toegediend. 

Ademhaling

Tijdens het onderzoek krijgt u door de hoofdtelefoon aanwijzingen over hoe u moet ademhalen. Er wordt gevraagd in en uit te ademen en soms de adem even stil te houden. Het is belangrijk om deze aanwijzingen zo goed mogelijk op te volgen.

Goed om te weten

 • Hoortoestellen 
  Hoortoestellen zijn niet bestand tegen het magneetveld in de onderzoeksruim­te. Hoortoestellen moeten daarom in het kleedhokje achterblijven om schade te voorkomen. 
 • Glucosemeter 
  Een FreeStyle Libre of soortgelijke sensor moet worden verwijderd vóór het MRI-onderzoek. Het kan namelijk zijn dat de gescande glucosewaarden na het onderzoek niet meer betrouwbaar zijn.
 • Pasjes 
  De informatie op de magneetstrip van bankpassen, creditcards en klanten­kaarten wordt in de scanruimte gewist. Deze pasjes moet u in de kleedkamer achterlaten. 
 • Angst voor kleine ruimtes 
  Tijdens een MRI-onderzoek ligt u in een apparaat dat aan de voor- en achterkant open en verlicht is. Als u moeite heeft met een kleine of afgesloten ruimte, is dit misschien moeilijk. U kunt dit met uw behande­lend arts bespreken. Het is mogelijk om van tevoren de scanruimte te bekijken. Neem contact op met de afdeling Radiologie voor meer informatie of het maken van een afspraak hiervoor.

De uitslag

De uitslag van het onderzoek krijgt u via de arts die het onderzoek heeft aangevraagd.