Nierbeschadiging door contrast-middel voorkomen

Bij een onderzoek met een contrastmiddel bestaat een heel kleine kans op beschadiging van de nieren door het contrastmiddel. Ook de combinatie van bepaalde medicijnen en een contrastmiddel kan de nieren beschadigen. Het contrastmiddel is echter wel nodig om de organen en bloedvaten duidelijker zichtbaar te maken. 

Verhoogde kans op nierbeschadiging

De moderne contrastmiddelen zijn veilige middelen. Bijwerkingen komen bijna niet voor. Toch hebben sommige patiënten een heel kleine kans op beschadiging van de nieren. Deze nierproblemen door een contrastmiddel kunnen tijdelijk of blijvend zijn.

Er bestaat meer kans op beschadiging bij:

 • Nieren die al slecht werken, ook wel verstoorde nierfunctie genoemd
 • Diabetes (suikerziekte)
 • Ziekte van Kahler
 • Ziekte van Waldenström
 • Gebruik van bepaalde medicijnen, zoals:
  • Metformine
  • Ontstekingsremmende pijnstillers, de zogenoemde NSAID's.
   NSAID's zijn ontstekingsremmende pijnstillers. U kunt deze kopen bij de drogist of supermarkt. Op de verpakking staat of het om een NSAID gaat. Als u NSAID's gebruikt, vraag dan aan uw behandelend arts hoe u tijdelijk met deze medicijnen kunt stoppen.

Het onderzoek

Vooronderzoek

Als u meer kans heeft op beschadiging van de nieren door een contrastmiddel, krijgt u een bloedonderzoek. De nierfunctie wordt dan onderzocht.

Als uw nieren niet goed werken

Mogelijkheden om het risico op nierbeschadiging te voorkomen als blijkt dat uw nieren onvoldoende werken:

 • De arts beoordeelt hoe belangrijk het onderzoek voor u is. Misschien is een onderzoek zonder contrastmiddel mogelijk.
 • U moet tijdelijk stoppen met uw medicijnen
 • U krijgt voor het onderzoek een infuus met extra vocht om uw nieren te beschermen. Hiervoor komt u naar de dagbehandeling. Hieronder leest u daar meer over.

U krijgt een infuus met extra vocht

Het kan zijn dat u wordt opgenomen voor het onderzoek met een contrastmiddel om u via een infuus extra vocht te geven. Dit extra vocht is nodig om uw nieren te beschermen. 

 • Dit duurt in totaal 7 uur. 
 • U wordt 90 minuten vóór het onderzoek opgenomen om het infuus in te brengen.
 • Voor een CT-onderzoek van de buik start u 75 minuten voor het onderzoek met het drinken van de contrastvloeistof
 • Na het onderzoek verblijft u nog 6 uur op de dagbehandeling.
 • U gaat dezelfde dag weer naar huis

Na het onderzoek

Het kan zijn dat u na 2 of 3 dagen moet terugkomen voor een bloedonderzoek. Uw behandelend arts bepaalt of dit nodig is. 

Uw behandelend arts informeert u over de bloeduitslag. U hoort dan ook of u weer kunt starten met het innemen van de medicijnen.