Observatie activiteiten

Tijdens een observatie wordt bekeken hoe u een bepaalde activiteit uitvoert. Deze observaties worden bij bijna alle behandelingen uitgevoerd als onderdeel van de ergotherapeutische diagnostiek. Deze observaties geven informatie over de veiligheid, zelfstandigheid en de kwaliteit van het handelen. 

Het onderzoek

Voor observaties wordt vaak gebruikgemaakt van gestandaardiseerde en gevalideerde observatie-instrumenten.

De uitslag

Op basis van de conclusie van de observaties, kunt u advies krijgen en uw behandeling kan erop worden afgestemd. Het geeft ook veel informatie over welke aspecten belangrijk zijn om verder mee aan de slag te gaan.