Optical Coherence Tomografie (OCT)

OCT, ofwel Optical Coherence Tomography, is een beeldvormende techniek waarmee hoogresolutie beelden gemaakt worden van structuren van het oog. De beelden geven een dwarsdoorsnede weer van het netvlies. Hierdoor kunnen afwijkingen aan het netvlies nauwkeurig in beeld worden gebracht. Het doel van dit onderzoek is het stellen van een diagnose en/of het mogelijk maken van een eventuele behandeling.

Lees meer in de folder

Meer informatie leest u in de folder Optical Coherence Tomografie(https://rivierenland-web-prod.azurewebsites.net/media/dz2j34b5/153291_optical-coherence-tomografie.pdf)