Polysomnografie

In overleg met de arts heeft u besloten om een polysomnografie te laten verrichten. Bij dit onderzoek wordt gemeten:

  • Hersenactiviteit
  • Oogbewegingen
  • Hartslag
  • Zuurstofgehalte in het bloed
  • Snurken
  • Lichaamshouding
  • Spieractiviteit

Een laborant Klinische Neurofysiologie voert het onderzoek uit. Het onderzoek vindt plaats tijdens een opname in het ziekenhuis. Op deze pagina geven wij u informatie over de gang van zaken voor, tijdens en na het onderzoek.

Lees meer in de folder

Meer informatie leest u in de folder Polysomnografie(https://rivierenland-web-prod.azurewebsites.net/media/uvwdddkr/161999_polysomnografie_thuisregistratie.pdf).