Psychologisch onderzoek

U bent door uw specialist verwezen naar de afdeling Medische Psychologie van Ziekenhuis Rivierenland. Hier kunt u meer informatie lezen over het psychologisch onderzoek.

Onderzoek

Het psychologisch onderzoek is een hulpmiddel om een beter beeld te kunnen vormen van uw probleem en de factoren die samenhangen met uw klachten. Het psychologisch onderzoek wordt afgenomen door een psychodiagnostisch werkende. Het gaat dan om het invullen van vragenlijsten of het doen van testen, bijvoorbeeld om uw aandacht, concentratie en geheugen te toetsen, of om de persoonlijkheid of intelligentie te onderzoeken.

Soms kan het nodig zijn dat de psycholoog met de partner, familieleden of andere betrokkenen spreekt. Let op! Dit gebeurt alleen met uw toestemming.

Na onderzoek

Na afronding van het onderzoek bespreekt de psycholoog met u de resultaten, en de adviezen voor uw verdere behandeling. Indien nodig kunnen hierbij ook de andere betrokkenen aanwezig zijn.