Punctie van de longen en/of borstkas

Bij een punctie van de longen en/of de borstkas wordt wat weefsel uit de longen en/of borstkas weggenomen (weefselhapje). Dit gebeurt met een speciale naald. Het stukje weggenomen weefsel wordt in een laboratorium onderzocht.

Voorbereiding

Eten en drinken

Vanaf 4 uur voor het onderzoek mag u niet meer eten, drinken of roken.

Medicijnen

 • Gebruikt u bloedverdunners? Bespreek dit dan met uw behandelend arts. De arts vertelt u wanneer u met de bloedverdunners moet stoppen en wanneer u het weer mag innemen.
 • Gebruikt u ook andere medicijnen? U kunt u deze gewoon blijven gebruiken. Ook op de dag van het onderzoek zelf.

Zwanger, zwangerschapswens of borstvoeding

 • Röntgenstraling kan schadelijk zijn voor een ongeboren kind. Als u zwanger bent of zou kunnen zijn, overleg dan met uw behandelend arts of het CT-onderzoek uitgesteld kan worden.
 • Heeft u een zwangerschapswens? Dan kan het CT-onderzoek het beste plaatsvinden in de week na de eerste dag van de menstruatie (ongesteldheid).
 • De geluidsgolven bij een echografie zijn onschadelijk. U kunt gerust een echo laten maken als u zwanger bent.
 • Geeft u borstvoeding? Dat is geen probleem. U kunt gewoon doorgaan met het geven van borstvoeding.

Vervoer

U mag na het onderzoek niet zelf autorijden of actief deelnemen aan het verkeer. Zorg er daarom voor dat  iemand u ophaalt.

Het onderzoek

Controles

 • Voor het onderzoek wordt u opgenomen op een verpleegafdeling.
 • Zo nodig wordt er bloed bij u afgenomen om de stollingswaarden
  te controleren.
 • Uw bloeddruk en hartslag worden gemeten.
 • Voor het onderzoek wordt een infuus ingebracht.
 • Het onderzoek begint ongeveer 1,5 uur nadat u bent opgenomen. Deze tijd is nodig om uw bloedwaarden te kunnen beoordelen.

Het onderzoek zelf

De plaats van de punctie bepalen

Om de juiste plaats van de punctie te kunnen bepalen, wordt een echo of een CT-scan gemaakt. Een radioloog voert het onderzoek uit.

 • Bij een echo wordt de punctie in bed gedaan. De radioloog maakt beelden van uw buik met behulp van gel en een tastapparaatje. Bij een echo wordt gebruikgemaakt van geluidsgolven. De geluidsgolven kunt u niet horen. 
 • Voor een CT-scan ligt u in de onderzoeksruimte op een smalle tafel. Deze tafel schuift tijdens het onderzoek langzaam heen en weer door de ronde opening van de CT-scanner. Een gedeelte van uw lichaam bevindt zich dus in de opening. Het toestel maakt een zoemend geluid.
  • U neemt plaats op uw buik of op uw rug
  • Het is belangrijk dat u stil ligt tijdens het onderzoek.

De punctie

 • Als de punctieplaats is bepaald, wordt de huid op de plaats van de punctie verdoofd. Alleen de huid kan verdoofd worden, de borstholte niet.
 • U hoort een luide klik op het moment van het nemen van een stukje weefsel (weefselhapje). Soms neemt de radioloog meerdere weefselhapjes.
 • Het is mogelijk dat u wat bloed ophoest. Dit gaat vanzelf over.
 • Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.

Na het onderzoek

 • 1 uur na het onderzoek mag u weer eten en drinken.
 • Na het onderzoek moet u 3 uur in bed blijven liggen, in verband met een eventuele nabloeding of kans op een klaplong.
 • Als de verdoving is uitgewerkt, kunt u wat pijn krijgen. Dit is normaal.
 • Wordt u benauwd na het onderzoek? Meld dit direct aan het verplegend personeel.
 • 3 uur na het onderzoek wordt een controlefoto van de long gemaakt. Dit om een klaplong uit te sluiten. Als er op deze foto geen bijzonderheden te zien zijn, en er geen andere afspraken zijn, mag u weer naar huis.

Beweging

 • U mag tot 3 dagen na het onderzoek niets tillen.
 • Vanaf de vierde dag na het onderzoek mag u alles weer doen.

Pijn en benauwdheid

Heeft u thuis (meer) pijn of last van benauwdheid? Neem dan contact
op met de verpleegafdeling of met de Spoedeisende Hulp.

De uitslag

De uitslag van het onderzoek krijgt u via de arts die het onderzoek heeft aangevraagd.